Det krever presisjon og nøyaktighet for at en dør skal fungere optimalt. Vi har, sammen med våre kvalifiserte håndverkere i "Din Dørmann", identifisert de vanligste feilene ved montering av dør.

Å montere ny ytterdør, enten det er i nytt hus eller utskifting av gammel dør, er fullt mulig å få til selv (anbefaler å være to personer pga. vekt på døren). Men, det er viktig å følge monteringsanvisning nøye, ha riktig verktøy og veldig smart med litt snekkererfaring. Om du ikke har erfaring med liknende arbeid fra tidligere, kan det å montere en ny ytterdør være en utfordrende oppgave.

Du kan absolutt montere ny ytterdør selv, men om du monterer feil, kan du sitte igjen med en dør som kanskje ikke tetter som den skal, eller at den har nedsatt funksjon, som at den subber mot karmen eller lignende.

Så, hva er det vanligste feilene vi ser hos de som monterer ytterdøren selv:

  1. Feil i bestillingen: Før du bestiller døren er det essensielt at du måler riktig. Høyde, bredde og dybde bak karmen. Altså selve åpningen i veggen. Det er svært viktig å være nøyaktig. Avstem gjerne med en håndverker eller i byggevarehuset du bestiller døren fra, slik at det blir riktig. Om målene er feil får du problemer når du skal montere døren. Det er også veldig viktig å være oppmerksom på slagretning, altså hvilken vei døren slår.
  2. Den som skal montere har ikke riktig verktøy: Å montere dør er en krevende oppgave som fordrer presisjon og at du følger monteringsanvisningen til punkt og prikke. Om du skal montere selv, trenger du bl.a. et vater og en sekskantnøkkel. Du må også beregne god tid, gjerne 7-10 timer. Vær nøye med å sjekke at karmen er i lodd og vater, og bruk kun de skruene som følger med døren.
  3. Det brukes byggeskum: Noe vi ofte ser er at det dessverre brukes byggeskum for å isolere bak karmen. Det anbefales ikke, fordi det fører til at karmen sitter helt fast, og man kan da ikke justere døren i ettertid. Etter at døren, og eventuelt vegger om det er nybygg, har satt seg er det ofte nødvendig med finjustering av små skjevheter. Det anbefales å bruke Glava isolasjon eller lignende for å fylle åpningen bak karmen.
  4. Manglende erfaring: Om du ikke har snekret og jobbet med husprosjekter tidligere anbefaler vi å få hjelp med monteringen av døren. Å montere ny ytterdør er ikke en jobb man gyver løs på uten erfaring rett og slett. Om du ønsker å prøve montering av døren selv, følger det med monteringsanvisning til alle dørene. Vi har også videoer og artikler som viser hvordan man monterer selv. Blant annet denne: Slik monterer du ytterdøren selv.

Vil du ha hjelp med monteringen av ytterdøren?

Din Dørmann gir deg mulighet til å velge forhåndsgodkjente håndverkere over hele landet som kan montere din nye dør. De kommer mer enn gjerne på en befaring slik at de kan ta riktige mål, og sikre at døren du ønsker deg blir bestilt riktig og montert på forskriftsmessig måte. Da får du en flott ytterdør som ikke trekker eller subber i karmen, og som beskytter hjemmet ditt mot vær og vind. En håndverker bruker normalt mellom fem og syv timer på montering en ny dør, avhengig av materialene i veggen og at innfesting kan skje uten for store utfordringer. Montøren kan også ta med seg den gamle døren.