Main Media

CE-merking

Når vi CE-merker våre ytterdører så skal du være sikker på at våre dører lever opp til kravene i europeiske standarder.

Gjeldende regler  for CE merking av dørsett samt nye regler fra 1.november 2019.

Utvendige dørsett uten brann- og/eller røykegenskaper er omfattet av den harmoniserte produktstandard EN 14351-1 og er obligatorisk å CE merke.

Utvendig dørsett med brann- og/eller røykegenskaper er omfattet av den harmoniserte produktstandard EN 14351-1 + EN 16034 og blir obligatorisk å CE merke fra 1/11-2019.

Alle innvendige dørsett er ulovlig å CE merke. Det er pt. ingen klar informasjon om når det blir mulig eller obligatorisk å CE merke disse produktene. Innvendige klassifiserte dørsett vil derfor fortsatt være underlagt nasjonal lovgiving.

Historien om CE-merking

Historien om CE-merking kan dateres tilbake til grunnleggelsen av et frihandelsområde. For å beskytte forbrukerne ble europeiske politikere enige om felles harmoniserte standarder for produkter knyttet til helse, miljø og sikkerhet. CE-merket er merket satt på produkter som er laget i overenstemmelse med disse standarder.

Gjennom årene har mange flere harmoniserte standarder blitt implementert og det lille CE-merket er nå kjent blant de fleste forbrukere fra leker, elektronikk, etc.. Konstruksjonsmateriale er en av de nyere produktergrupper som har disse harmoniserte standarder og eksisterende standarder for de ulike typer dører er under utarbeidelse.

JELD-WEN og CE-merking

Å være en internasjonal produsent med et bredt spekter av dører gjør at JELD-WEN selvfølgelig følger utviklingen av standardene nøye, og er de første til å implementere dem. 

CE-merket er en garanti for forbrukerne om at produktet er produsert i henhold til europeiske harmoniserte standarder. CE-merket er dog ikke et kvalitetsmerke.

Selv om etikettene er laget og opplysninger gitt av produsenten, kan forbrukerne være trygg på at en offentlig markedsovervåking holder et våkent øye på produsenter og importører.

På din ytterdør fra Swedoor finner du en etikett med CE-logo, den harmoniserte standarden, et DoP-nummer og en webadresse til Swedoor. DoP betyr ”Declaration of Performance”, og oversatt til norsk blir det ytelseserklæring. I DoP´en spesifiseres de verdier/yteevner døre er testet for og lever opp til.

Vi anbefaler at du lar CE-merket være på døren.

DOP

Her kan du laste ned ytelseserklæring DOP

Last ned

Hvordan leses DoP

  1. Dette DoP-nummeret skal være det samme som det du finner på CE-merket. Er det samme nummer har du funnet rett DoP.
  2. Ettersom samme DoP kan inneholde mer enn en produkttype, må du lese Annex 1 for å se hvilken gruppe ditt produkt tilhører. Når du har funnet riktig gruppe gå videre til tabellen "declared performances"  (se punkt 3).
  3. I tabellen finner du spesifikasjoner for ditt produkt hva gjelder CE-merking. Begrepet "npd" betyr at det ikke finnes noen offesielle testdata. "N/A"  betyr at det ikke er mulig å se egenskapene til produktet. Husk at spesifikasjonene er gitt for spesifikke egenskaper som er angitt i CE-merkingsstandarden.

Del dette med en venn