Yale Doorman kan monteres på din eksisterende dør eller bestilles ferdig montert på en ny dør. 

Dørhåndtak med kodelås

Elektronisk lås er en smart måte å forenkle hverdagen på. Ingen fare for å miste nøklene. Du kan bestille Yale Doorman ferdig montert på din ytterdør, eller gjøre det selv. Her forteller vi hvordan du fjerner sylinderen før du monterer nytt dørhåndtak med kodelås.

Slik demonterer du en sylinder

Om du skal bytte din eksisterende lås ut med Yale Doorman, må du først demontere den gamle. På noen sylindere er skruene plombert og da må du borre opp de små blindpluggene. Skruen bores opp med et lite 2-3 mm metallbor. Bak blindpuggene vil du finne 2 skruer som demonteres, så kommer du til 2 nye skruer som også må demonteres før hele sylinderen er løs.

Her ser du hvordan du enkelt kan demontere sylinder om du f.eks vil bytte til en Yale Doorman.

NB! Yale Doorman kan ikke monteres på dobbeltdører, innadslående dører, RC3 sikkerhetsklassifiserte dører og modellen Character Leon pga alu-lister.

Dersom man ønsker å demontere ytterdørens originallås og -sylinder for å installere Yale Doorman, bør man være oppmerksom på at det i visse tilfeller kan være spor i dørbladet etter førstnevnte. Det er en naturlig konsekvens av å sikre tilstrekkelig tetthet mellom dørblad og lås

Yale Doorman finnes i fargene sølv, hvit og svart.