Main Media

BREEAM og BREEAM-NOR

BREEAM-sertifisering er etterspurt i stadig flere prosjekter, men hva er det egentlig?

Hva er BREEAM?

BREEAM-sertifisering er etterspurt i stadig flere prosjekter, men hva er det egentlig? BREEAM står for Building Research Establishment Environment Assessment Method. BREEAM er verdens ledende miljøsertifiseringsverktøy for bygg. Det er BRE (Building Research Establishment) som står bak løsningen. Norge har en egen tilpasning av BREEAM som kalles BREEAM-NOR. Grønn Byggallianse har tilpasset verktøyet til norske forhold, i samarbeid med representanter fra norsk byggenæring. Det er Norges mest brukte sertifiseringssystem for nybygg og større rehabiliteringsprosjekter.

BREEAM er en internasjonal ordning som gir en uavhengig tredjepartssertifisering av bygget. Når et bygg bygges etter BREEAM-NOR, viser det at prosjektet har kvaliteter ut over byggeforskriftenes minstekrav og har tatt hensyn til en rekke bærekraftverdier. Formålet er å motivere til bærekraftig design og bygging gjennom hele byggeprosjektet, fra oppstart til overlevert bygg.

Et bygg kan sertifiseres på fem nivåer, og for hvert nivå øker bærekraftsnivået i bygget. 

 1. PASS (30%)
 2. GOOD (45%)
 3. VERY GOOD (55%)
 4. EXCELLENT (70%) 
 5. OUTSTANDING (85%)

I slutten av februar 2022 lanseres en ny versjon av BREEAM-NOR-manualen. Alle nye prosjekter må registreres på BREEAM-NOR 3.0 etter det. 

Det er bygget, og ikke produktene som sertifiseres etter BREEAM-NOR-systemet. Produkter som inngår i et klassifisert bygg skal tilfredsstiller krav iht. BREEAM, men er ikke BREEAM-godkjent i seg selv.

Dokumentasjon for lovlig trevirke og innkjøp av materialer

Til et BREEAM-NOR prosjekt skal det dokumenteres at tømmer og trevirke er lovlig hogget og forhandlet på en riktig måte. Eksempler på dokumentasjon:

Lovlig hogget tømmer:

 • FSC-, PEFC-, eller SFI-sertifikat, som er dokumentasjon på samsvar med EUTR (EUs Tømmerforordning)

Lovlig forhandlet trevirke:

 • FSC-, PEFC-, eller SFI-sertifikat

Swedoor har FSC® (Forest Stewardship Council®) og PEFC™ multisite chain of custody-sertifisering på alle våre europeiske marked. Alle dører fra Swedoor oppfyller kravene til EU tømmerforordningen, som har til hensikt å bekjempe handel av ulovlig hogget tømmer. JELD-WEN'S FSC lisenskode er CO19943 og PEFC lisenskode er PEFC/04-31-1264 og gjelder for alle Swedoor dører.

Dokumentasjon for fravær av miljøfarlige stoffer

Kravet omfatter kun spesifikke produktgrupper som er nevnt i sjekkliste A20, og innbefatter ytterdører, og kan i noen tilfeller også gjelde innerdører, massivdører og ståldører.

Eksempler på dokumentasjon som skal gjelde det konkrete produktet (det holder med en av disse som godkjenning på miljøfarlige stoffer):

 • EPD – miljødeklarasjon med oppgitt stoffinnhold.
 • Miljømerket Svanen eller EU Ecolabel (tidligere EU-blomsten).
 • SINTEF Teknisk Godkjenning (fra etter 01.01.2010).
 • SINTEF Miljøsertifikat
 • Sikkerhetsdatablad (for kjemiske produkter).
 • Egenerklæring fra juridisk ansvarlig hos JELD-WEN at navngitt produkt ikke inneholder navngitte uønskede stoffer fra liste A20.

A20 sjekkliste fylles ut av tiltakshaver eller totalentreprenør. JELD-WEN kan levere A20 listen sammen med FDV. Vi har per dags dato ikke EPD på alle produkter. Mer informasjon om EPD finnes her. 

Last ned

Her finner du dokumentasjon for nedlasting.

Klikk her for dokumentasjon

Del dette med en venn