Main Media

Slik monterer du ytterdør selv

Smart

Vurderer du å bytte ut inngangsdøren? Da må du starte med å ta bort den eksisterende. Forsøk å demontere den eksisterende døren med så lite skade på den omkringliggende strukturen som mulig. Det forhindrer ekstraarbeid til slutt.

Nå skal vi guide deg gjennom en dørmontering

Før du begynner på demonteringen av den gamle døren, må du sjekke den nye døren for eventuelle skader før du går videre. Dette gjør du straks døren er tatt ut av emballasjen (og ta bilder om du skulle oppdage skade).

Forutsetningene for monteringen kan variere for hver døråpning. Forsøk å demontere den gamle døren med så liten påvirkning på konstruksjonen rundt som mulig, så du slipper ekstraarbeid. Bruk brekkjern for å fjerne foringen og en skarp kniv for å skjære bort fugingen. Når du har tatt ut den gamle døren, er det på tide å starte monteringen.

Ta dørbladet ut av karmen før montering

Når du løfter døren av karmen kan det være greit å være to personer. Dør og karm er ganske tunge. Plasser gjerne døren på bukker e.l. for å gjøre det mer ergonomisk, og plasser noe mellom underlaget og døren for ikke å skade dørbladet.

Åpne døren slik at du kommer til hengslene, og skru ut skruene fra hengslene. Løft deretter dørbladet av karmen. 

Fuktsperre

Før den nye karmen settes inn i åpningen, må fuktsperre og isolasjon på plass. Hvilken type fuktsperre/papp og isolasjon velger du selv, så lenge den har riktig funksjon, dvs. at det ikke blir fuktvandring oppover.

Montere karmen

Utgangspunktet for monteringen vist her, er at veggen er bygget av LECA-blokker. Til dette trenger du en passende innfesting. Med vår FrameFast 3.0 har vi utvidet serien med skruer for lette betongblokker, som LECA. Du trenger også en trykkfordelingsbrikke (som bestilles ved behov), slik at trykket fordeler seg over et større område, og karmhylsen ikke skyves inn i LECA-blokken av dørens vekt.

Plasser karmen i døråpningen. Skru ut FrameFasten (karmhylsen) slik at den står midt i døråpningen og karmen står stødig.

Start med å sjekke toppstykket, slik at karmen er i vater. Lodde deretter karmsidene, slik at karmen står støtt mot underlaget (toppstykket skal fortsatt være i vater).

Nå må du også tenke på at terskelen skal ligge fast når døren er ferdig montert, så ha en plan for dette. Terskelen må ligge helt stødig, slik at du ikke tråkker terskelbeslaget ut av sporet pga. sviktende terskel. 

Neste steg er å lodde hengslesiden slik at den er rett. Når du holder vateret på denne siden, kan du benytte anledningen til å sjekke at karmsiden er rett, dvs at den ikke har vridd seg. Hvis den har det, er det viktig å trekke den riktig når du skrur karmen fast.

Kontroller med vateret fra begge sider, slik at karmen står rett også i selve døråpningen. Bruk karmhylsen til å justere dette. Sjekk toppstykket igjen.

Når du har vatret hengselsiden og toppstykket, bør du også kryssmåle diagonalt i begge retninger, for å se om det er lik avstand før du fester karmen.

PÅ TIDE Å SKRU FAST HENGSELSIDEN

Nå er det på tide å skru fast hengslesiden. Skru først inn en skrue i den øverste karmhylsen. Mål deretter igjen, slik at karmen er i lodd.

Skru deretter inn en skrue i nederste karmhylse, og mål karmsiden igjen. Skulle det være at karmsiden har vridd seg litt, er det nå på tide å "trekke den riktig". Om det er tilfellet, kan du trekke karmen rett med den ene hånden og skru inn skruen med den andre hånden. Mål karmen igjen og skru karmsiden helt fast med alle skruene.

Når veggen er bygd av mur/leca så er det en sjanse for at skruen treffer mørtelen/fugen. Da er det mulig å bore rett gjennom hylsen, og sette i en plugg samt skru i en skrue.

Når hengselsiden sitter, er det på tide å hekte på døren. Ikke glem å skru fast skruene som følger med! Skru gjennom hengslene inn i døren.

For å lodde karmsiden som sluttstykket sitter på (anslagsiden), gjør du det samme som du gjorde på hengselsiden. Mål i lodd og vater, og kryssmål deretter karmen på samme måte som før.

Skru fast anslagsiden slik du gjorde da du skrudde fast hengselsiden. Husk å sjekke at karmsiden er rett.

Du kan også velge å bruke dørbladet for å sjekke om karmen er rett, etter at du har skrudd i det øverste festet på anslagsiden (altså før de siste skruene skrus inn).

I denne monteringen avsluttet vi med å installere en Yale Doorman og der fulgte vi instruksjonene for montering som er inkludert i pakken. Her forteller vi hvordan du monterer Yale Doorman. Ytterdøren kan også bestilles med en ferdig montert Yale Doorman.

Justering

Justeringsskruene på sluttstykket brukes til å justere lukketrykket på døren, og om det skulle oppleves noe slark i døren. Stram begge skruene likt opp og nede.

For å justere døren sideveis

  • Åpne døren slik at du kan se hengslene (sett fra innsiden).
  • Løsne litt på hengslene og skruene som går gjennom hengslet inn døren. Juster deretter justeringsskruene så mye du trenger. Strammer du Umbracoskruene får du bedre plass mellom dør og karm. Skru deretter fast alle skruene du løsnet.

For å heve og senke døren

  • Oppe og nede på hengselet sitter det skruer (sees fra dørens utside).
  • Om du vil heve dørbladet, må den øvre skruen på begge hengslene (oppe og nede på døren) løsnes så mye du trenger. Stram deretter den nederste skruen på samme hengsler.
  • Om du vil senke døren gjør du motsatt. 

Når døren er ferdig justert, settes de medfølgende proppene på plass i alle festepunktene i karmen.

For å justere skjulte hengsler

Hvis du har bestilt en dør med skjulte hengsler (Character), har vi laget en instruksjonsvideo som viser hvordan du justerer de skjulte hengslene.

 

Knappevrideren på langskiltet

Knappevrideren på innsiden er smart å bruke når du er hjemme. Løft på håndtaket og vri på knappevrideren, så er døren låst (uten å bruke en nøkkel). Da kan du bruke knappevrideren når du åpner også.

Om du ønsker ekstra sikkerhet når du forlater boligen, presser du den svarte tappen ved knappevrideren nedover. Lukk døren, løft håndtaket og lås døren med nøkkel fra utsiden.

Nå fungerer ikke knappevrideren på innsiden. Hvis noen bryter seg inn gjennom et vindu, skal de ikke være i stand til å gå ut gjennom døren ved bruk av vrideren, men må ha en nøkkel.

Isolasjon og listverk

Det finnes en del ulik isolasjon man kan benytte, som f.eks. dyttestrimmel. Skum skal ikke benyttes. Dytt isolasjon godt rundt på alle kanter i hele karmens dybde. Siste steget i monteringen er å beliste rundt døren, samt eventuelt fuge - så er det klart!

Monteringsanvisning følger med døren når du kjøper den, men du kan også finne den her.

BESLAG TIL TERSKEL

For terskelbeslag så er det forutsetningene som styrer, og i dette tilfellet ville vi bestilt et måltilpasset beslag fra en blikkenslager.

Når du monterer terskelen, så fyll sporet med silikon og trykk beslaget på plass. Ta bort overflødig silikon. 

Det er viktig at både terskelen og terskelbeslaget sitter helt rett, slik at man ikke tråkker terskelbeslaget ut av sporet.

VIL DU HA HJELP TIL Å MONTERE DIN NYE YTTERDØR

Ønsker du at en håndverker skal montere din nye ytterdør? Da kan du kontakte en av de kvalifiserte og dyktige håndverkerne som er tilknyttet Swedoors klubb "Din dørmann"

Finn din lokale dørmann her