Main Media

Visjon og verdier

Vår kultur 

JELD-WENs kultur er livsnerven i organisasjonen. Den uttrykker vårt formål, vår visjon og våre verdier og gjenspeiler seg i måten vi jobber på. 

Vårt formål

Vi bringer skjønnhet og trygghet til områdene som berører livene våre.

Vårt formål er grunnlaget for vår eksistens. Hos JELD-WEN gjør vi mye mer enn å produsere produkter. Våre produkter og tjenester gir oss mulighet til å være tilstede i menneskers arbeid, hjem og dagligliv.  Med dette privilegiet følger det et stort ansvar for å sikre at produktene vi leverer er pålitelige og beriker de stedene og livene de berører.

Vår visjon

Å lede den globale industrien for byggevareprodukter med flotte mennesker som skaper bedre produkter og leverer kvalitet i alt vi gjør.

Vår visjon er standarden vi måler våre valg og handlinger opp mot. Vårt mål er at hvert produkt vi produserer er et løfte om skjønnhet som varer. Våre ansattes engasjement gjør det mulig for oss å konsekvent levere denne høye standarden.  

Våre verdier

Våre verdier definerer vår kultur og veileder oss i hvordan vi utfører våre daglige gjøremål. Disse 5 viktige verdiene inspirerer oss i alt vi gjør. Ved å følge våre verdier vil vi oppnå vår visjon og formål. 

Våre verdier er som følger:

SOM ET GLOBALT TEAM VIL VI...

    BYGGE VIRKSOMHETEN ETISK OG TRYGT

Vi gjør det som er rett. Sikkerheten kommer alltid først. Bedriftsansvaret veileder oss, og vi utviser integritet og respekt overfor hverandre og alle de vi samarbeider med. 

    INVESTERE I MENNESKER

Et selskap i verdensklasse begynner med et førsteklasses team. Vi bestreber oss på̊ å tiltrekke og beholde dyktige mennesker. Vi gir muligheter for vekst og samarbeid som kommer våre medarbeidere til gode, og som påvirker deres familier og lokalsamfunn positivt. 

    INSPIRERE KUNDER GJENNOM INNOVASJON

Vi betjener våre kunder best når vi lytter til og lærer av dem. Gjennom samarbeid designer og leverer vi enestående produkter som imøtekommer dagens behov, forutser fremtidige behov og overgår forventningene. 

    HOLDE DET VI LOVER

Pålitelighet og kvalitet er viktig for våre produkter og våre relasjoner, det driver oss til å konsekvent hedre våre forpliktelser. 

    FORBEDRE OSS HVER DAG

Vi streber utrettelig etter det ypperste. Vår satsing på̊ kontinuerlig forbedring ansporer innovasjon, fremmer vår industri og leverer verdier for våre kunder, partnere, investorer og ansatte. 

Del dette med en venn