Innerdører leveres med lås montert, men det kan være at du vil endre retningen på døren.

Unique-black-oak-close-4

Vendbar låsefalle

Låsen kan enkelt benyttes for både venstre- og høyrehengslet dør ved at fallen dras ut og vris 180°. Figuren viser låshus med falle vendt for venstrehengslet dør.

lashus

Dørvrider/håndtak

Dørvriderne monteres ved at rosettene festes med skruer i de hullene som er markert på skissen.

Når du monterer håndtakene og tilleggsutstyret må du være forsiktig så du ikke skader overflaten på døren. Vær også oppmerksom på at kontinuerlig vedlikehold og etterjustering av håndtaket og tilbehøret kan være nødvendig for å unngå skade på overflaten.

godera_d-d_rgreb-342x342

Nøkkelskilt

Nøkkelskiltene monteres under dørvrideren med skruer i de nederste ovale hullene i låshuset.