Main Media

Retningslinjer for personvern

JELD-WEN Europe Ltd er opptatt av å beskytte og ta hensyn til ditt personvern.

Disse retningslinjene og eventuelle andre dokumenter som de henviser til, utgjør grunnlaget for hvordan vi behandler personopplysninger vi samler inn fra deg, eller som du gir til oss. Vi ber deg lese det følgende nøye, slik at du forstår våre vurderinger og rutiner knyttet til personopplysningene dine og hvordan vi behandler dem.

«Vi» omfatter JELD-WEN Holding, Inc., JELD-WEN Europe, JELD-WEN Türen GmbH, JELD-WEN Sverige AB, JELD-WEN Deutschland GmbH & Co. KG, JELD-WEN Suomi Oy, JELD-WEN UK Limited, JELD-WEN France SAS, JELD-WEN Danmark A/S, JELD-WEN Norge AS, JELD-WEN Schweiz AG, Mattiovi Oy, Domoferm GmbH & Co KG, BOS GmbH, BBE Domoferm GmbH, HSE spol s.r.o, Domoferm Export GmbH og deres datterselskaper.

INFORMASJON SOM VI KAN SAMLE INN FRA DEG

Vi kan samle inn og behandle følgende data om deg:

  • Informasjon som du gir ved å fylle ut skjemaer på nettstedene våre. Dette gjelder blant annet informasjon du gir når du registrerer deg for å bruke nettstedet vårt, abonnerer på tjenesten vår eller ber om flere tjenester. Vi kan også be deg om informasjon når du blir med i en konkurranse eller kampanje som sponses av oss eller ett av våre konsernselskaper, og når du rapporterer et problem med nettstedet.
  • Hvis du kontakter oss, vil vi kunne beholde en kopi av korrespondansen.
  • Vi kan også be deg besvare spørreundersøkelser som vi bruker til forskningsformål, men du trenger ikke å svare på slike forespørsler.
  • Opplysninger om dine besøk på nettstedet vårt, inkludert, men ikke begrenset til trafikkdata, posisjonsdata, nettlogger og andre kommunikasjonsdata samt ressursene du får tilgang til.

Vi gir ikke opplysningene dine videre til noen tredjepart uten din tillatelse, unntatt der dette er nødvendig for å imøtekomme dine krav.

Du kan få mer informasjon om hvordan dataene dine oppbevares og behandles ved å kontakte JELD-WENs områdeansvarlige for personvern, DataProtectionJW@jeldwen.com.

IP-ADRESSER

Vi kan samle inn informasjon om datamaskinen din, blant annet IP-adresse, type operativsystem og nettleser i den grad dette er tilgjengelig, i forbindelse med systemadministrasjon, rapportering av sammendragsinformasjon til våre annonsører og datterselskaper samt gjennomgang av bruken av nettstedet vårt. Dette er statistiske data om våre brukeres nettlesingsatferd og -mønstre, og identifiserer normalt ikke noen enkeltperson. Vi kan og vil bruke IP-adresser til å identifisere deg når vi mener dette er nødvendig for å sikre overholdelse av nettstedets regler eller for å beskytte tjenesten, nettstedet, kundene våre eller andre.

INFORMASJONSKAPSLER

På dette nettstedet bruker vi ulike typer verktøy for å måle og analysere informasjon om besøk på nettstedet. Til dette formålet bruker vi IP-adressen din (en tallrekke som identifiserer en datamaskin på Internett) til å samle inn blant annet Internett-trafikkdata og data om nettlesertypen og datamaskinen. Vi bruker ikke dataene til å identifisere deg personlig.

I tillegg til dette bruker vi informasjonskapsler. En informasjonskapsel er en liten fil som lagres på datamaskinen din når du besøker et nettsted. Hvis du besøker nettstedet igjen, registreres dette som et gjentatt besøk ved hjelp av informasjonskapselen. Informasjonskapselen inneholder et unikt nummer og derfor ingen personopplysninger. Vi bruker ikke informasjonskapselen til å identifisere deg personlig. Informasjonskapselen kan ikke brukes til å identifisere deg på nettstedene til tredjeparter. Du kan konfigurere nettleseren til å avvise eller slette informasjonskapsler eller til å informere deg om at en informasjonskapsel opprettet. Du kan finne ut hvordan du gjør dette, ved å klikke på «Hjelp» i nettlesermenyen.

Du finner våre fullstendige retningslinjer for informasjonskapsler her.

HVOR OPPBEVARER VI PERSONOPPLYSNINGENE DINE?

Dataene som vi samler inn fra deg, kan overføres til og lagres på et sted utenfor det europeiske økonomiske samarbeidsområdet («EØS»). De kan også behandles av personell som oppholder seg utenfor EØS, og som arbeider for oss eller en av våre leverandører. Slikt personell kan blant annet være involvert i effektuering av bestillinger du foretar, og i levering av brukerstøttetjenester. Ved å gi oss personopplysningene dine samtykker du i slik overføring, lagring og behandling. Vi vil treffe alle rimelige tiltak for å sikre at dataene dine behandles trygt og i overensstemmelse med disse retningslinjene for personvern.

All informasjon du gir oss, lagres på våre sikre servere. Hvis vi har gitt deg (eller du selv har valgt) et passord som gir deg tilgang til bestemte deler av nettstedet vårt, er du ansvarlig for å holde dette passordet hemmelig. Vi ber om at du ikke røper et passord for noen annen person.

Overføring av informasjon via Internett er dessverre aldri fullstendig sikkert. Selv om vi vil gjøre vårt beste for å beskytte personopplysningene dine, kan vi ikke garantere sikkerheten til dataene dine når disse overføres til nettstedet vårt. All overføring skjer på din risiko. Så snart vi har mottatt informasjonen din, vil vi bruke strenge prosedyrer og sikkerhetsfunksjoner for å avverge uberettiget tilgang.

BRUKEN AV INFORMASJONEN

Vi bruker informasjon vi har om deg, til følgende:

  • Til å sikre at innhold fra nettstedet vårt presenteres på en mest mulig effektiv måte for deg og datamaskinen din.
  • Til å gi deg informasjon, produkter eller tjenester som du ber om fra oss, eller som vi mener kan interessere deg, forutsatt at du har gitt ditt samtykke til å bli kontaktet for slike formål.
  • Hvis du gir oss e-postadressen din eller telefonnummeret ditt, kan vi velge å sende deg en e-postmelding eller ringe deg for oppfølgingsformål, forutsatt at du har gitt ditt samtykke til å bli kontaktet for slike formål.

Hvis du ikke ønsker at vi skal bruke dataene dine på denne måten eller formidle dem til tredjeparter for markedsføringsformål, må du krysse av den aktuelle boksen i skjemaet som vi bruker til å samle inn dataene.

VIDEREFORMIDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Vi kan videreformidle personopplysningene dine til ethvert medlem av konsernet vårt, nærmere bestemt våre datterselskaper, vårt øverste eierselskap og dettes datterselskaper.

Vi kan videreformidle personopplysningene dine til tredjeparter:

  • Hvis vi selger eller kjøper en virksomhet eller aktiva. Vi kan da videreformidle personopplysningene til den mulige selgeren eller kjøperen av slike virksomheter eller aktiva.
  • Hvis en JELD-WEN-enhet eller det vesentlige av dens aktiva erverves av en tredjepart. Da vil personopplysningene vi har om våre kunder, være ett av de aktiva som overdras.
  • Hvis vi er forpliktet til å videreformidle eller dele personopplysningene for å overholde lovpålagte krav, eller for å håndheve eller iverksette andre avtaler; eller for å beskytte rettighetene, eiendommen eller sikkerheten til JELD-WEN, kundene våre eller andre. Dette gjelder også utveksling av informasjon med andre selskaper og organisasjoner for å avverge svindel og redusere kredittrisiko.

DINE RETTIGHETER

Vi bruker personopplysningene dine til markedsføringsformål bare hvis du uttrykkelig har gitt ditt samtykke til dette. Vi varsler deg (før vi samler inn opplysningene) hvis vi har til hensikt å bruke dem til slike formål, eller hvis vi har til hensikt å videreformidle informasjonen til en tredjepart for slike formål. Du kan utøve din rett til å hindre slik bruk ved å krysse av bestemte bokser i skjemaene som vi bruker til å samle inn opplysningene dine. Du kan også utøve denne retten når som helst ved å sende en forespørsel til DataProtectionJW@jeldwen.com.

Nettstedet vårt kan fra tid til annen inneholde koblinger til og fra nettstedene til våre partnernettverk, annonsører eller datterselskaper. Hvis du følger en kobling til ett av disse nettstedene, må du være oppmerksom på at disse nettstedene har sine egne retningslinjer for personvern, og at vi ikke påtar oss noe ansvar eller noen forpliktelser i forbindelse med disse retningslinjene. Vi ber deg lese retningslinjene til disse nettstedene før du gir dem personopplysninger.

INNSYNSRETT

Gjeldende personvernlovgivning gir deg rett til innsyn i informasjonen som oppbevares om deg. Din rett til innsyn kan utøves i samsvar med denne lovgivningen. Enhver forespørsel om innsyn kan bli pålagt et gebyr i samsvar med relevant lovgivning, som skal dekke det det koster oss å skaffe deg informasjon om hvilke opplysninger vi har om deg.

ENDRINGER I VÅRE RETNINGSLINJER FOR PERSONVERN

Alle fremtidige endringer vi foretar i disse retningslinjene for personvern, vil bli publisert på denne siden.

BARNS BRUK AV NETTSTEDER

Nettstedene våre er ikke ment å brukes av barn under 18 år. Videre er det ikke vår hensikt å utsette barn for markedsføring. Hvis dette ved en feiltakelse likevel skulle skje, vil vi etter å ha fått varsel om barnets alder umiddelbart iverksette tiltak for å endre registrene våre og eliminere risikoen for slik markedsføring i fremtiden.

KONTAKT

Vi tar gjerne imot spørsmål, kommentarer og forespørsler vedrørende disse retningslinjene for personvern. De kan sendes til DataProtectionJW@jeldwen.com

Del dette med en venn