EPD Downloads

Environmental Product Declaration

På denne siden finner du alle våre tilgjengelige EPD-er, delt inn etter kategorier og produktserier. 

I tilfelle den ønskede produktspesifikke EPD ikke er tilgjengelig i oversikten nedenfor, viser vi til generiske EPDer som kan hentes på Boverkets hjemmeside.

Alle Swedoors EPD-er kan også lastes ned på EPDHub.

Merk at alle EPD:er refererer til verdier per m2

Swedoor innvendige, uklassifiserte produkter

Swedoor innvendige, klassifiserte produkter

Swedoor innvendige, uklassifiserte og klassifiserte karmer & terskler

Swedoor ytterdører

Swedoor ståldører

  

MÅL & FAKTA

Her finner du detaljer og utførlige veiledninger om de enkelte produktene

Gå til Mål & Fakta

  

 

Del dette med en venn