Slik finner du ut om døren er høyre- eller venstrehengt.

Når det gjelder ytterdører, boddører, klassifiserte dører og andre massive dører med kraftige hengsler (på fagspråket kaldt "tungt beslåtte" eller "tung beslagning") må du vite hvilken slagretning døren skal ha. "Slagretningen" forteller om hengslene sitter på høyre eller venstre side når du kan se dem.

Du fastslår om døren er høyrehengslet eller venstrehengslet ved å stille deg på den siden av døren der hengslene er synlige når døren er lukket, og så ser du hvilken side hengslene er på.