Boddører

Dører som passer til både kalde og varme boder eller garasje. Disse dørene skal overflatebehandles umiddelbart ved montering. Man kan velge mellom både maling og beis, og det bør påregnes at det kan forekomme visse mindre skjøter og korrigeringer i overflaten. Dersom man ønsker mest mulig jevn overflate, bør døren pusses med sandpapir før den behandles med beis eller maling. Boddørene leveres alltid hengt i karm.

Se kjøpsguide for hva det er smart å tenke på ved valg av boddør.

Boddører

clever-line 10⁰ boddør har svært enkel isolering og skal kun brukes til uoppvarmede rom med ingen eller liten temperaturforskjell mellom inne og ute.

clever-line 18⁰ boddør har noe isolering og er beregnet for områder med begrenset oppvarming som bod og garasje.