Monteringen er et viktig moment for hvordan hele dørløsningen bli seende ut. Derfor er det viktig at  monteringsveiledningen følges nøye for en perfekt montert dør.

De ulike dørene har forskjellige egenskaper og monteres på ulike måter. Det finnes dog enkelte ting som er generelle og viktig å tenke på.

At karmen monteres korrekt er en viktig faktor for det endelige resultatet. En feilaktig montert karm kan føre til at etterjusteringer av døren blir vanskeligere, at dørbladet ser skjevt ut og at du får glippe mellom karm og dørblad eller at dørbladet skraper i karmen.

  1. Karmhylser bør anvendes ved montering av karmen. Med hjelp av disse hylsene kan karmen spennes og justeres på plass før den endelig skrus fast.
  2. Karmen skal være "i  lodd" i alle tre dimensjoner og vi anbefaler at det brukes et så langt vater/rettholt som mulig for best resultat.  
  3. Før karmen skrus fast bør man også foreta kryssmåling, hvilket betyr at de to diagonale mål skal være nøyaktig like.  

Slik tar du riktig mål av døren