Main Media

Guide til massivdører

Brann Design Lyd Sikkerhet

Swedoors sortiment omfatter alt fra uklassede massivdører til ulike brann- og lydklassifiserte dører.  Vi har entrédører, sikkerhetsdører og klimatilpassede dører for miljøer der det stilles ekstra krav til slitestyrke og i kombinasjon med brann - og lydreduksjonsegenskaper.

Klassifiserte tredører

Dørene tilpasses etter prosjektets ønsker og behov, og valgmulighetene er nesten uendelige. Du kan velge alt fra design, klassifisering, valgfri NCS S-kulør, laminat og finér, med eller uten glassåpning. Vil du kombinere med klassifiserte glasspartier så finnes også dette.

For skilting kreves det at tilhørende karm og terskel bestilles sammen med dørbladet. Dørene leveres med låskasse, sluttstykke og hengsler, eventuelt skåte og på noen modeller bakkantsikring, sikkerhetssluttstykke, ekstralås, brevinnkast, dørkikkert og ringeklokke iht. fabrikkens standard eller etter ønsker og behov.

Master - malte og laminatbekledde massivdører

Master-dørene brukes normalt i offentlig miljø som kontor, skoler, hotell og sykehus, men også som inngangsdør til leiligheter

Dørene i Master serien tilbys både som uklassifiserte massivdører og massive dører med ulike klassifiseringskrav. Her er det ofte innbruddsikkerhet, lydreduksjon og/eller brannhemmende egenskaper som står i fokus. Disse dørene har 3 eller 4 kraftige hengsler og solid låskasse til sylinder og vrider. Dørene i Master-serien tilbys i malt overflate og med laminat. Under vises eksempler på en glassvariant og ulike malte Master dører (alle glassmuligheter vises lenger ned på siden).

Noble - finerte massivdører

Noble er navnet på en serie massive dører som ofte anvendes i mer krevende miljøer som institusjoner og kontorer. For oss er det ingen motsetning mellom design og sikkerhet. Derfor kan du selvfølgelig også få disse dørene med ulike klassifiseringer som sikkerhet, lyd- og/eller brannkrav. Disse dørene har 3 eller 4 kraftige hengsler og solid låskasse til sylinder og vrider. Noble-serien tilbys i mange lekre finerte overflater som vist under.

Klassifiseringer massivdører

Dør for offentlige miljøer der man stiller krav til slitestyrke. Brukes f.eks. til toaletter, lager og kontor. Kan også fås som klemfri dør (barnehager). 

Dør for offentlige miljøer der man stiller krav til slitestyrke samt brannisolasjon. Brukes f.eks til kontor og møterom med brannkrav. Kan også fås som klemfri dør. Døren kan også fås med røyktetthet for kaldrøyk (Sa) og varmrøyk (S200) ihht EN 13501-2. 

 • Klasse EI30 R’w 25dB 

Dør for offentlige miljøer der man stiller krav til slitestyrke samt brannkrav EI30 og lydklasse 25dB. Brukes f.eks til kontor og møterom med krav til lydreduksjon og eventuelt med brannkrav. Kan også fås uten brannkrav. Døren kan også fås med røyktetthet for kaldrøyk (Sa) og varmrøyk (S200) ihht EN 13501-2. Kan også fås som klemfri dør

 • Klasse EI30 R’w 30dB 

Dør for offentlige miljøer der man stiller krav til slitestyrke samt brannkrav EI30 og lydklasse 30dB. Brukes f.eks til kontor og møterom med krav til lydreduksjon og eventuelt med brannkrav. Kan også fås uten brannkrav. Døren kan også fås med røyktetthet for kaldrøyk (Sa) og varmrøyk (S200) ihht EN 13501-2. Kan også fås som klemfri dør.

 • Klasse EI30 R’w 35dB, 40 mm tykk dør

Dør for offentlige miljøer der man stiller krav til slitestyrke samt brannkrav EI30 og lydklasse 35dB. Brukes f.eks til kontor og møterom samt rom i skoler og barnehager med krav til lydreduksjon og eventuelt med brannkrav. Kan også fås uten brannkrav. Døren kan også fås med røyktetthet for kaldrøyk (Sa) og varmrøyk (S200) ihht EN 13501-2. Kan også fås som klemfri dør.

 • Klasse EI30 R’w 35dB 60 mm 

Dør for offentlige miljøer der man stiller krav til slitestyrke samt brannkrav EI30 og lydiklasse 35dB. Brukes f.eks til entredør. Kan også fås uten brannkrav. Døren kan også fås med røyktetthet for kaldrøyk (Sa) og varmrøyk (S200) ihht EN 13501-2.

 • Klasse EI30 R’w 30dB 

Dør for offentlige miljøer der man stiller krav til slitestyrke samt brannkrav EI30 og lydklasse 30dB. Brukes f.eks til kontor og møterom med krav til lydreduksjon og eventuelt med brannkrav. Kan også fås uten brannkrav. Døren kan også fås med røyktetthet for kaldrøyk (Sa) og varmrøyk (S200) ihht EN 13501-2.

 • Klasse EI30 R’w 35dB, 40 mm tykk 

Dør for offentlige miljøer der man stiller krav til slitestyrke samt brannkrav EI30 og lydklasse 35dB. Brukes f.eks til kontor og møterom samt rom i skoler og barnehager med krav til lydreduksjon og eventuelt med brannkrav. Kan også fås uten brannkrav. Døren kan også fås med røyktetthet for kaldrøyk (Sa) og varmrøyk (S200) ihht EN 13501-2. Kan også fås som klemfri dør

 • Klasse EI30 R’w 40dB 60 mm tykk 

Dør for offentlige miljøer der man stiller krav til slitestyrke samt brannkrav EI30 og lydklasse 40dB. Brukes f.eks til kontor og møterom samt rom i skoler og barnehager med krav til lydreduksjon og eventuelt med brannkrav. Kan også fås uten brannkrav. Døren kan også fås med røyktetthet for kaldrøyk (Sa) og varmrøyk (S200) ihht EN 13501-2. 

Dører der man har ulikt klima på utside og innside, men hvor døren sitter innvendig i bygningen. Brukes f.eks fra kald gang og inn til leilighet, mellom leilighet og bod/garasje, kald bod. Døren kan også fås med røyktetthet for kaldrøyk (Sa) og varmrøyk (S200) ihht EN 13501-2. 

Dør for offentlige miljøer der man stiller krav til slitestyrke samt brannisolasjon. Brukes f.eks til arkivrom, dører til trappehus mm. med høye brannkrav. Døren kan også fås med røyk/ branngasstetthet for kald- og varmrøyk (Sa) ihht EN 13501-2. 

 • EI60 Klasse R’w 35dB

Innvendig dør for offentlige miljøer der man stiller krav til slitestyrke samt brannkrav EI60  og lydklasse 35dB. Brukes f.eks. til arkiv og dører til trappehus med lydreduksjon og høye brannkrav.

 • EI60/R’w 40dB

Innvendig dør for offentlige miljøer der man stiller krav til slitestyrke samt brannkrav EI60 og lydklasse 40dB. Brukes f.eks. til arkivrom og dør til trapphus med høy lydreduksjon og høye brannkrav.

Innvendig dør for offentlige miljøer der man stiller krav til slitstyrke samt høye lydegenskaper. Brukes f.eks. til konferanserom, studios, kino, produksjonslokaler osv. der ekstra høye krav til lydreduksjon foreligger.

Mønsterlagt finér

Masssivdørene i finér kan leveres i ulike mønsterlagte varianter som vist nedenfor.

 

Spor- og speilfreste massivdører

Spor- og speilfreste dører leveres fabrikkmalt, alternativt ubehandlet eller grunnet for maling på byggeplass. Ved fabrikkmalt utførelse har spor- og speil samme farge som dørbladoverflaten. Sporfresing kan også tilbys på finert overflate. Detaljer om spor- og speilfresinger finnes i Mål og Fakta.

Dekorpåliming til massivdører

Det finnes tre ulike varianter av dekorpåliming, som igjen har ulik design.

 • Dekorpåliming uten profil: Dekorpålimende dører kan fås malt eller finert (panelen øker dørtykkelsen med 12 mm.)
 • Dekorpåliming med profil: Dekorpålimede dører kan fås malt eller finert (panelet øker dørtykkelsen med 12 mm.)
 • Dekorpåliming med profil og fylling: Dekorpålimede dører kan fås malt eller finert (panelet øker dørtykkelsen med 12 mm.)

Detaljer om dekorpåliming og profiler finnes i Mål og Fakta. Merk at det finnes begrensninger når det gjelder dekorpåliming og brannkrav.

Glassåpninger til massivdører

Det finnes en rekke forskjellige glassåpninger til våre massivdører. Det er ulike muligheter avhengig av klassifisering og bredde på døren. Nøyaktige glassåpningsmål og muligheter kan du lese mer om i Mål og Fakta. Glasstype følger klasse på døren.

Kantlister til massivdører

Alle massivdører i tre leveres med kantlist på fire sider. Kantlister bidrar til enkelt renhold og hindrer fukt i å trenge inn i underkant av dørbladet. Se detaljer for kantlister til de ulike dørtypene i Mål og Fakta. Det finnes 3 typer kantlister:

 • Plastkantlist (i ulike farger og treimitasjoner)
 • Softkantlister (finerte)
 • Alukantlister (våtromsdør)

Trekarmer til massivdører

Trekarm til massivdører finnes i uklasset variant og til uklassede dører eller med brann og lydkrav. Trekarmer leveres i en rekke ulike karmdybder og detaljene finner du her. Karmene kan også leveres røyktette for kald eller varm røyk. Du kan velge mellom malt, klarlakkert, lasert eller ubehandlet karm og en i en rekke finértyper som selvfølgelig matcher dørene. 

Stålkarmer til tredører, uklasset eller med brann og lydkrav

Stålkarm til massivdører i tre er ofte en god løsning der karmen utsettes for hard bruk. Stålkarmene leveres galvanisert (for maling på byggeplass), pulverlakkert i standard hvit (NCS S 0502-Y) eller ønsket farge, og i rustfri utførelse.

Karmene leveres i flere karmtykkelser. Se detaljer om stålkarm til tredører i Mål og Fakta. Stålkarmer finnes også i sveiset utførelse ifølgende varianter: Rund veggomsluttende, rund for innfuging, standard veggomsluttende, standardprofil for innfuging og standardprofil for innfuging med beskyttelse for påkjøring.

Terskelløsninger til massivdører

Terskelløsninger finnes for uklassede dører og til dører med ulike kombinasjoner av brann- og lydkrav.

Massivdører kan også monteres uten terskel om man vil oppnå tilgjengelighet for handikappede eller hvor man har samme gulvbelegg på begge sider av døren. Terskeltyper:

 • Flat terskel
 • Skrå terskel
 • Massiv gummiterskel med slepelist
 • Skrå terskel med slepelist
 • Terskel med ventilasjon
 • Mekanisk terskel i flere varianter

Se alle detaljer og mål på terskler i Mål og Fakta