Main Media

Entrédører til leiligheter

Entrédøren til din leilighet er det første som møter deg og dine gjester. Vi vet at det visuelle designet ofte står høyt opp på ønskelisten ved valg av dør, samtidig som ulike funksjonskrav ofte begrenser valgmulighetene. Vi vil gi deg valgfrihet til å kunne kombinere ulike funksjonelle egenskaper uten å gi avkall på designet. Derfor kan de fleste av våre entrédører kombineres med f.eks krav til klima,- brann-, lyd-, og innbruddsbeskyttelse.  

Hva skal du tenke på når du velger entrédør

Bruksområde

Dørens plassering kan ha innvirkning på hvilken dør som bør velges. Til en oppvarmet trappeoppgang kan du i prinsippet velge hvilken som helst entrédør. Om den derimot skal stå i en uoppvarmet trappeoppgang trenger den å være forsterket slik at den tåler de ulike temperaturforskjellene som kan oppstå. En entrédør som plasseres ute påvirkes dessuten av vær og vind og behøver en økt klimabeskyttelse sammenlignet med en entrédør som er  beskyttet av en trappeoppgang.

Design

Utseende og detaljer er for mange det mest avgjørende ved valg av dør. Det finnes en rekke ulike stiler og materialvalg som påvirker utseende. Man kan velge dører i klassisk stil med utfresninger eller dekor, en nøytral glatt modell som smelter inn eller dører med eksklusiv finer som kanskje passer det moderne bygget. Et godt tips kan være å velge uti fra husets tidsepoke og arkitektur slik at designet harmonerer med husets karakter. I vårt sortiment finnes noe for et hvert bygg.

Innbruddsbeskyttelse

Et innbrudd kan være en traumatisk opplevelse for den som blir utsatt for det. Bare tanken på at noen har trengt seg inn i boligen, kan gi ubehag og skape uro. Derfor kan vissheten om at ingen tar seg inn når du sover, eller at verdisakene dine er trygge når du er bortreist, være uvurderlig.

Inngangsdøren er den vanligste og i mange tilfeller den eneste veien en innbruddstyv må ta seg gjennom. Mange leiligheter har i dag dårlige dører som en innbruddstyv forserer lydløst på noen få sekunder.

Hvordan ser ditt behov ut?  

Sortimentet omfatter produkter med forsterket innbrudds-beskyttelse i tre klasser: 

Innbruddsklasse 1 (RC1 EN 1627)

En beskyttelse som innebærer at døren utstyres med forsterkninger som vanskeliggjør et innbruddsforsøk. En grunnbeskyttelse som vi anbefaler at alle har som et minimum.

Innbruddsklasse 2 (RC2 EN 1627)

For å forsere en dør som oppfyller RC2, kreves det som regel mer tid og større verktøy. Dette øker mulighetene for å bli oppdaget og for at innbruddsforsøket mislykkes.

Innbruddsklasse 3 (RC3 EN 1627)

Beskyttelsen gjør at innbrudd tar lang tid og i prinsippet ikke kan gjøres uten å vekke oppmerksomhet med høye lyder osv. Dører med denne klassifiseringen klarer ikke bare å forsinke et innbrudds-forsøk, men kan mange ganger stoppe det helt. Sikkerhetsdører i klasse RC3 har også en avskrekkende effekt som gjør at innbruddstyven i mange tilfeller helt avstår fra å prøve å begå et innbrudd.

Lydegenskaper

Lydreduksjon handler i første omgang om komfort for både deg og dine naboer. Å skape ro og slippe å bli forstyrret eller risikere å forstyrre andre blir mer og mer viktig i vår stressende hverdag.

Enten inngangsdørene i et leilighetsbygg vender ut mot en oppgang eller en svalgang, bidrar lydisolerte dører til å øke følelsen av privatliv i boligen. Døren er den primære lydporten inn til leiligheten, og opplevelsen av støy kan ofte avhjelpes med en riktig og god dør.

I nybygg er det vanlig at døren må oppfylle lydreduseringskrav på 35-40dB, men det er minste like vikitg å tenke på dette ved renovering av eldre bygg.

Du kan lese mer og se ulike modeller i vår entrédørsbrosjyre