Main Media

Dørløsninger for hotell

På et hotell er dørenes kvalitet, funksjonalitet og estetikk en viktig del av helheten og kvalitetsfølelsen. I planleggingen av et nytt hotell er det derfor viktig at man tidlig i prosessen kartlegger behov og hvilke typer dører man ønsker. 

Hotellprosjekter omfatter ofte flere typer dører med ulike kombinasjoner av funksjonskrav. Kravene kan være rettet mot brann-, røyk og lydisolering, at dørene skal være robuste og tåle gjentatte støt fra kofferter og personalets traller og vogner, eller ekstrafunksjoner som hev- og senketerskler og digitale låssystemer.

Swedoor har lang erfaring innen levering av komplekse dørløsninger til flere av de mest kjente hotellprosjektene i Europa. Vi skreddersyr løsninger ut fra prosjektets behov, og guider deg i alt fra planlegging til gjennomføring, igangkjøring og vedlikehold.
 

Robuste og slitesterke hotelldører

På hotelldører benyttes ofte malte eller finerte dørblad. Ønsker man derimot mer slitesterke løsninger, anbefaler vi å gå for en laminatoverflate. Swedoors laminatdører, tilbys som standard med høytrykkslaminat, produsert etter EN 438 og ISO 4586, som er mer motstandsdyktig overfor slitasje, slag, støt og misfarging. Laminatbelegg på dørene krever også lite vedlikehold og er lettere å rengjøre. Våre laminatdører kommer i en rekke ulike design.

For å ramme inn dørene finnes det mange ulike valg. På et hotell skal dørkarmene tåle støt fra kofferter og traller som transporteres. Karmer i tre finnes i flere løsninger som leveres enten som standard, som malt, i hardtre eller med finert overflate. For ekstra beskyttelse kan det monteres på en rustfri karmbeskyttelse på den nederste delen av karmen, hvilket også kan være et fint designelement. Det er også mulig å velge stålkarmer i kombinasjon med tredører, hvor karmen har glatt, malt eller rustfri overflate. 
 

Branndører på hotell

Brannisolerende dører brukes i stor grad på hoteller hvor de bidrar til et trygt og sikkert miljø. Formålet er å skille bygningens rom i seksjoner i tilfelle brann, og for sikring av fluktveier så bygningen kan evakueres. Våre branndører er grundig testet og godkjent i henhold til gjeldende lovgivning. I Norge er de vanligste klassifiseringene for tredører EI30 til EI60, men våre branndører tilbys utover disse klassene også med brannklassifisering E30 og E60. For ståldører gjelder EI230, EI260 og helt opp til EI2120.

Røyktette dører 

Rett dør kan hindre giftige gasser fra å spre seg via korridorer, trappeløp og andre rømningsveier. Når det brenner kan en røyktett dør være det som skiller mellom liv og død. De fleste av våre klassifiserte dører tilbys med røyktetthet, både mot kald og varm røyk (Sa og S₂₀₀).
 

Dører med lydreduksjon og connect dørløsning

Dører med lydreduksjon bidrar til å sikre et godt inneklima, arbeidsmiljø og ikke minst et sunt miljø for hotellets gjester. Alle våre brannisolerende og røyktette dører tilbys i kombinasjon med lydreduksjon, fra 25 dB til 47 dB. Ut over dette, kan vi med vår connection dørløsning, som består av to dørsett, tilby lydreduksjon helt opp til 55 dB. Våre lydisolerte dører tilbys også som enkelt- og pardør, og i kombinasjon med mekanisk heve- og senketerskler i bunnen av dørblad. Tersklene gir tett og god lydreduksjon, samt nivåfri adgang som sikrer god fremkommelighet med kofferter og traller.  

Digitale låssystemer

På hoteller er det også ofte et ønske og behov for digitale låssystemer, som gir hotellgjestene et enkelt og komfortabelt opphold. Swedoor jobber ofte med leveranser der dørene skal være klargjorte for digitale hotell-låssystemer. For de mest anvendte låssystemene holder vi vår dokumentasjon og typegodkjenninger regelmessig oppdatert. Er det ønske om å bruke et system utenfor standard-sortimentet, jobber vi for å finne en løsning på ønsket funksjon i prosjektet sammen med kunden og systemleverandøren.  

Sidefelt og overlys for lysinnfall og åpenhet

En kombinasjon av dører og glass kan gi en følelse av åpne og lyse rom på hoteller. Swedoor tilbyr et bredt spekter av uklassifiserte og klassifiserte glasspartier i tre. Et glassparti brukes ofte over inngangs- og toalettromsdører for å gi et mer naturlig lysinnfall, men også som side- og overlys til oppdeling av korridorer og ganger. 

Skreddersydde løsninger

Ofte er det behov for spesialløsninger. I samråd med arkitekt/byggherre kan vi lage løsninger som er skreddersydd for det aktuelle hotellprosjektet.

Farger

Swedoor kan levere dører og karmer i de fleste farger i NCS- og RAL-skalaen. 

Les om dørløsningene som ble valgt til Scandic-hotellet på Portalen Lillestrøm.

Inspirasjon

Se våre cases

Leter du etter inspirasjon? Ta en titt blant våre referenseprosjekter og se hvordan Swedoor har løsninger for ulike miljøer

Se referanser