Main Media

Gummiterskel/terskelplate med slepelist vs. mekanisk hev/senk terskel

Design Smart

Når det finnes krav til tilgjengelighet bruker man vanligvis enten gummiterskel eller terskelplate i kombinasjon med slepelist, alternativt mekanisk terskel. Men hvilken er egentlig best?

På grunn av skjerpede krav om tilgjengelighet, er vår falsede hardtreterskel (G-terskel) i mange tilfeller for høy, da den er 25 mm høy. De alternativ som finnes, i de tilfeller man ikke kan ha dør helt uten terskel, er da gummiterskel eller terskelplate i kombinasjon med slepelist, og mekanisk terskel. 

Gummiterskel finnes i to utførelser - massiv eller hul - og terskelplaten er faset, slik at den i formen likner gummiterskelen. Når gummiterskel eller terskelplate benyttes for å oppfylle krav for en eller flere klassinger, må den kombineres med en slepelist, som sitter i underkant av dørbladet, og slutter tett mot terskelen når døren stenges. Se illustrasjon under.  

En mekanisk terskel sitter innfelt i underkant av dørbladet og felles ned og slutter tett mot gulvet når døren stenges. Se bildet under.

En stor forskjell mellom gummiterskel/terskelplate med slepelist og mekanisk terskel er at man med en mekanisk terskel får et helt slett gulv, hvilket fra et tilgjengelighetssynspunkt er det beste.  

Den mekaniske terskelen er noe dyrere enn gummiterskel med slepelist. Dette fordi vi forlenger dørbladet med 12 mm i underkant ved bruk av mekanisk hev/senk terskel. Til tross for det, har vi i den senere tidene hatt en stor økning i antall dører levert med mekaniske terskler.

Framfor alt velger man i større grad å bruke dem til samtlige dører på skoler, sykehus og andre helseinstitusjoner.  

Når det gjelder klassinger kan gummiterskel/terskelplate med slepelist brukes til E30/EI30 og lydklasse opp til 40dB, mens den mekaniske terskelen kan brukes til samtlige klassinger.