Main Media

Uklassifiserte massivdører

Uklassifiserte massivdører egner seg til rom der krav til lyd og brann ikke er nødvendig.

Dør for offentlige miljøer der man stiller krav til slitestyrke, men hvor det ikke er brann- og lydkrav. Brukes f.eks til toaletter, lager og kontor. Kan også fås som klemfri dør til f.eks bruk i barnehager.

Se mer om uklassifiserte massivdører i Mål og Fakta