Main Media

Klimadører

Klimadører egner seg til innvendige lokaler der det er temperaturforskjell på hver side av døren og det er brann- og/eller lydkrav.

Klimatilpassede dører brukes f.eks fra kald gang og inn til leilighet, mellom leilighet og bod/garasje, kald bod. Døren kan også fås med røyk/branngasstetthet for kaldrøyk eller varmrøyk.

Se mer om klimadører i Mål og Fakta