Main Media

EPD - Environmental Product Declaration

Hva er EPD?

EPD er en miljødeklarasjon som oppsummerer miljøprofilen til et produkt. Forkortelsen EPD står for Environmental Product Declaration og brukes i både norsk og internasjonal sammenheng. Et EPD dokument gir informasjon om miljøbelastningen gjennom produktets livssyklus.

EPD er definert av International Organization for Standardization (ISO) 14025 som en Type III-erklæring som "kvantifiserer miljøinformasjon om et produkts livssyklus for å muliggjøre sammenligninger mellom produkter som har samme funksjon." EPD-metoden er basert på verktøyet Life-Cycle Assessment (LCA) som følger ISO-serien 14040.

JELD-WEN utvikler EPD for Swedoor dører på grunnlag av en livsløpsanalyse kalt LCA etter ISO 14040-14044. En slik standard sikrer at miljøinformasjon innen dørkategorien lar seg sammenlikne mellom produkter og land. Slik kan man sammenligne miljøprofil, og ta et valg basert på miljødeklarasjon.

EPD kan lastes ned på GreenBookLive. Det er en online database fra BRE Global, et uavhengig tredjeparts godkjenningsorgan, som tilbyr sertifisering av brann-, sikkerhets- og bærekraftprodukter og tjenester.

“EPD er et miljødeklarasjonsdokument som beskriver produktets miljøpåvirkning”

Swedoor-dører med EPD

EPD dekker produktfasen (de tre første livssyklusstadiene) og kalles "cradle to gate A1-A3" i henhold til definisjonen i PCR (Product Category Rules – et sett med regler, krav og retningslinjer for utvikling av EDP). Følgende Swedoor produkter er verifisert med EPD:

Hva er cradle to gate (krybbe til port)?

At et produkt har EPD definert som cradle-to-gate, betyr at det er verdier fra de tre første livssyklusstadiene som er dekket i EPDen. Disse tre fasene er dekket i A1-A3, som inkluderer:

  • A1 råstoffutvinning og prosessering av sekundær materialinngang
  • A2 transport av råvarer og innspill til produsenten
  • A3 produksjon av produktene, og pakking. Dette trinnet inkluderer levering av alle materialer, produkter og energi, samt avfallshåndtering til slutten av avfallstilstanden eller avhending av endelige rester i produktfasen.

EPD og BREEAM

EPD er nødvendig for å nå definert BREEAM-vurdering/nivå på bygningene vi leverer dører til. Dokumentasjonskrav i et BREEAM-NOR prosjekt dekkes blant annet av EPD. Grønn Byggallianse forklarer hvordan EPD spiller inn på prosjekter som skal BREEAM-NOR sertifiseres:

«Prosjekter som skal miljøsertifiseres etter BREEAM-NOR, får poeng for å benytte bygningsprodukter som har EPD og potensielt enda flere poeng dersom EPD-en viser at prosjektet har god ytelse innen global oppvarming (klimagassutslipp), ressursbruk, helse- og miljøfarlige stoffer og emisjoner til inneluft.» Les mer her 

FAQ EPD

Hvor finner jeg EPD for Swedoor produkter?

Du finner EPD på siden last ned, eller direkte i Greenbook live.

Hva er fordelene med EPD?

  • EPD er godkjent av en uavhengig tredjepart
  • EPD er sammenlignbare mellom produkter
  • EPD er offentlig publisert dokumentasjon
  • EPD kan brukes til å gi poeng til produkter som skal sertifiseres i et BREEAM-NOR prosjekt

Hva betyr LCA?

LCA (Life Cycle Assessment) er en livsløpsvurdering basert på en systematisk kartlegging og vurdering av miljø- og ressurspåvirkning gjennom hele produktets livsløp. EN LCA blir brukt som grunnlag for utviklingen av EPD.

Hva er forskjellen mellom EPD og LCA?

EPD er et miljødeklarasjonsdokument som beskriver produktets miljøpåvirkning. En EPD er en tredjeparts sertifisert sammensetning av en LCA (Life Cycle Assessment). LCA er en metode brukt for å skape et helhetsbilde av den totale miljøpåvirkningen til et produkt. En EPD er basert på en LCA – livsløpsanalyse.

Hva betyr Cradle to gate og Cradle to grave?

Cradle to Gate betyr at EPDen for produktet bare inneholder verdier fra de tre første livssyklusstadiene, A1-A3. Cradle-to-Grave betyr derimot at alle relevante livssyklusstadier er inkludert, fra råvareutvinning (A1) til avfallshåndtering ved endt levetid.

Hva er A1-A3 i en EPD?

Produktets tre første trinn i livssyklusen kalles A1-A3, Cradle to gate. Du finner dette på slutten av EPDen som en oppsummering av produktets miljøpåvirkning. 

  • A1 omhandler råvareutvinning
  • A2 omhandler transport inn til fabrikk
  • A3 omhandler produksjon

Del dette med en venn