Main Media

Dører i omsorgsmiljø

Brann Design Lyd Sikkerhet Smart

For dører plassert i et omsorgsmiljø stilles det ofte en rekke krav. Alt fra brann- og lydkrav, krav til tilgjengelighet og hygienekrav til krav om beslag og at det ikke skal være mulig å skade seg på døren.

Felles for de fleste dører i et omsorgsmiljø er at de skal ha det vi vanligvis kaller tunge beslag. Altså kraftige tappbærende hengsler, kraftig låskasse og tilbehør som sylinder og håndtak. Dette fordi slitasjen er betydelig større enn i et boligmiljø. Våre innerdører, for eksempel Easy, Stable og Unique, er derfor vanligvis ikke egnet for forskrivning i pleiemiljøer, fordi de har lett beslagning. Dører til alle offentlige miljøer, inkludert omsorgsmiljøer, skal generelt oppfylle klasse E etter SS 81 73 03.

Tilgjenglighet

I omsorgsmiljøer er kravene til tilgjengelighet ofte ekstra høye. Det påvirker både størrelsen på dørene, hvilke terskler som kan benyttes, og kravene til dørautomatikk og montering. Når det gjelder friåpningsmål på dører er det ingen generell dimensjon som gjelder alle dørtyper, men det kan variere avhengig av tykkelsen på dørbladet og dørkonstruksjonen. I Mål & Fakta er det en tabell på hver produktside som viser åpningsmål når døren settes opp i både 90 og 180 grader. Forskjellene i åpningsmål gjelder imidlertid kun ved 90 grader. Ved 180 grader har alle dørtyper samme åpningsmål. Det er viktig å huske at skyvedører med lås og/eller trekkhåndtak generelt har minst 8 cm mindre åpningsmål fordi dørbladet ikke kan skyves helt inn i veggen. Mer om åpningsmål finner du også i TEK17.

Terskler er en annen viktig sak når man snakker om tilgjengelighet. Terskler skal så langt det er mulig unngås i alle offentlige miljøer. Dette lar seg ikke alltid gjennomføres, på grunn av særlig lydvurderinger. Lydklassifiserte dører og dører med krav til branngasstetthet i klasse S200 / Sm skal alltid være helt tette rundt. Når det gjelder terskelen betyr dette at det vanligvis finnes en rekke ulike alternativer, men at en terskelløs utforming ikke er mulig. For helt å unngå nivåforskjeller på gulvet er det mekaniske terskler, som kan benyttes ved alle brann- og lydklassifiseringer. Ellers er nok gummiterskel (eller flat terskel) med slepelist den vanligste terskelløsningen i miljøer med krav til tilgjengelighet. Det er verdt å merke seg at gummiterskelen ikke kan kombineres med dører i brannklasse EI60 og lydklasse Rw 47dB. Dører med kun brannklassifisering og eventuelt tillegg av branngasstetthetsklasse Sa kan utføres helt uten terskel i henhold til våre typegodkjenninger.

Overflate

Den mest slagfaste og hygieniske overflaten på en massivdør er laminat med plastkantlist. Laminatene vi bruker er enkle å rengjøre og fremmer ikke mikrobiell vekst. De er motstandsdyktige mot støt, slitasje, varme og misfarging. Derfor anbefaler vi at du foreskriver laminat som overflatebehandling på dører i et pleiemiljø hvor det kan forventes mye slitasje. På bad og andre våtrom er også laminat å foretrekke. I spesielt fuktige omgivelser bør du vurdere å bruke våtromsdør, også kledd med laminat og plastkant. For eksempel i resepsjonsrom og kontorer, eller hvor det kan forventes mer normal slitasje, er fungerer det fint med malt eller finert utførelse.

Karmer

Ofte velger man å foreskrive stålkarmer til de omsorgsmiljøene hvor det er mange senger og rullestoler, og hvor man har høyere krav til hygiene, altså spesielt sykehus. Stålkarmene er tilgjengelig i en rekke utførelser med eller uten foring. Vi har en rekke ulike stålkarmmodeller, noen av disse er ikke sveiset som standard, men er da tilgjengelig som ekstrautstyr. Stålkarmer leveres pulverlakkert som standard, men fås også galvanisert for maling på stedet. Du kan også velge å ha deler av, eller hele stålkarmen i rustfritt stål. I omsorgsmiljøer som skal etterligne vanlige boligleiligheter, f.eks. eldreboliger, foretrekkes vanligvis trekarmer for å unngå for mye institusjonsfølelse. Ønsker du å gjøre trekarmene ekstra slitesterke for påkjørsler, kan du velge å kle den nedre delen av karmen i rustfritt stål.

Spesialdører

Vi har noen forskjellige dørtyper som er spesielt tilpasset pleiemiljøet. En blyforsterket tredør med blyforsterket stålkarm for røntgenrom. Pendeldøren, som gir ekstra god tilgjengelighet og sparer inntil 1 kvm gulvplass, brukes hovedsakelig som baderomsdør i ulike typer omsorgsboliger. Vi har også en dør som primært er tilrettelagt for psykiatriske bosteder og sengeposter, og som kalles anti-barrikadedør