Main Media

Branndører i tre

Brann

Branndører forekommer hovedsakelig i offentlige miljøer, og det er da fire forskjellige brannklassifiseringer tilgjengelig for tredører. I noen tilfeller kan det også kreves en brannklassifisert dør i en bolig, for eksempel mellom boligen og en tilstøtende garasje.

Massivdører

Den vanligste typen branndør i tre er en massivdør (entré- og sikkerhetsdører er også inkludert her.) Massivdører brukes hovedsakelig i offentlige miljøer hvor slitasjen er større enn i for eksempel boliger. De er slitesterke, har kraftige hengsler og låsekasse, og mulighetene når det kommer til overflatebehandling, beslag, størrelse og karmer er mange.

Massive branndører finnes i klassene E30, E60 (E60 finnes ikke i Swedoors sortiment), EI30 og EI60. «E» står for integritet, og refererer til dørens evne til å hindre brann i å spre seg fra den ene siden av døren til den andre. 30 og 60 angir hvor mange minutter døren minst tåler dette. «I» står for isolasjon og refererer til dørens evne til å holde temperaturen på den ueksponerte siden under et visst nivå ved brann. Forskjellen på en dør i klasse E30 og EI30 er altså hvor mye varme døren slipper igjennom til den siden det ikke brenner.

Brannklassifiserte massivdører finnes med glassåpning, både 30- og 60-minutters branndører. Alle finnes i opp til det vi kaller helglasset utførelse, dvs. med glassåpning G01. Man skal imidlertid være klar over at brannglass, spesielt ved EI60, er veldig tungt. Velger du glassåpning G01 til en EI60-dør, er det viktig å være svært forsiktig ved montering og ha doble innfestingsrekker for å sikre at karmen kan bære det tunge dørbladet.

Ønsker man å kombinere brannklassifisering med lydklassifisering er det litt andre forhold som gjelder for glass i døren. 60-minutters dører kan ikke leveres med glass i kombinasjon med lydklassifisering. Det er imidlertid mulig med 30-minutters dører. Det er ikke alle glassåpninger som er mulig å få, og det er litt ulike regler som gjelder avhengig av hvilken lydklasse det er snakk om. Informasjon om glassåpninger i massivdører finner du her. Er du usikker på hvilken glassåpning du skal velge, eller har andre spørsmål om branndører, er det alltid lurt å kontakte oss.

Branngasstetthet

Brannklassifiserte dører kan også ha krav til branngasstetthet. Dette er tilgjengelig i to klasser. Sa (som vanligvis omtales som kaldrøyk) er den lavere klassen, og Sm / S200 (varmrøyk) er den høyere klassen. Begge disse er tilgjengelige for brannklassifiserte innvendige tredører.

Ytterdører

Ytterdører kan også brannklassifiseres. Her tilbys kun klasse EI30. Alle tette ytterdører (uten glassåpning) og et stort antall av glassmodellene er tilgjengelig med brannklasse EI30 som tilvalg. Hvilke modeller som kan brannklassifiseres kan ses i tabellen nederst til høyre på hvert modelloppslag i Mål & Fakta.

Boliginnerdører

Vi har også noen modeller av innerdører klassifisert i EI30. Det er to modeller i Craft-serien (speildører) som er tilgjengelig i EI30 (også i kombinasjon med lydklasse R’w 30 eller 35dB), og så er det en slett boliginnerdør i EI30. Craft-dørene er klasse E i henhold til SS 81 73 03, det samme som våre massivdører, og kan brukes i offentlige miljøer. For eksempel har de de kraftigere hengsler. Den slette EI30-døren er derimot klasse C, som innerdørene, og egner seg derfor kun til boliger eller miljøer med liten slitasje.