Main Media

Tilgjengelighet – tenk på dette når det kommer til dører

Smart

Det finnes en del å tenke på når det gjelder tilgjengelighet ved foreskriving av dører. I all hovedsak handler det om frie åpningsmål og terskler. Det finnes også visse krav om plassering av dører, men det er ikke tema her. 

Fritt åpningsmål

Åpningsmålet angis i 90 eller 180 grader. I 90 grader inngår det åpne dørbladet i åpningsmålet, mens det i 180 grader er målet mellom anslagene som blir det frie åpningsmålet ettersom dørbladet da ikke tar noen plass i åpningen.

Det finnes litt ulike krav til hvor stort det frie åpningsmålet skal være avhengig av hvilket miljø døren sitter i. Generelt ser det slik ut: TEK 17

Åpningsmål i 90 og 180 grader finnes i måltabellen lengst ned på hver produktside i vår tekniske katalog Mål & Fakta.

Terskler

Om det av noen årsak må være en terskel, skal den være så lav som mulig og faset, max 25 mm høyde (TEK 17). På massive , brann- og lyddører kan vi også levere hev/senk terskel som gir ett flatt gulv under døren.

For mer info om våre terskler og tilgjengelighet se Mål & Fakta.