Main Media

Anti-barrikadedøren

Anti-barrikadedøren gir pleiepersonalet på psykiatriske avdelinger, pleiehjem ol., hurtig tilgang til pasienten/beboeren selv om døren er blokkert.

Forfra ser døren ut som en alminnelig innadslående fyllingsdør.  På nært hold vil man se at fyllingen i virkeligheten er en integrert dør som kan åpnes i motsatt retning enn den opprinnelige døren.

  • Ingen blokkering - sikkerhet for personale og pasienter
  • Ingen skarpe kanter med Anti ligiature hengsler
  • Mulighet for observasjonsvindu, VistaMatic
  • EI30/R'w30dB skilting
  • Mulighet for tre- eller stålkarm
  • Mulighet for nivåfri adgang med heve-senke terskel
  • Enkel montering og betjening

Les mer om døren i Mål & Fakta.