Main Media

Røntgendører

Røntgendører brukes der man stiller krav til beskyttelse mot røntgenstråling.

Innvendig dør med blyinnlegg som brukes på tannlegekontor, røntgenavdelinger på sykehus og liknende steder.

Se mer om røntgendører i Mål og Fakta