Main Media

TEK 17 - fri åpning i dør

Les veiledning om byggteknisk forskrift (TEK17) fri åpning i dør

HVA ER BYGGTEKNISK FORSKRIFT (TEK17)

Forskrift om tekniske krav til byggverk trekker opp grensen for det minimum av egenskaper et 
byggverk må ha for å kunne oppføres lovlig i Norge. 

Forskriften skal sikre at tiltak planlegges, prosjekteres og utføres ut fra hensyn til god visuell kvalitet, universell utforming og slik at tiltaket oppfyller tekniske krav til sikkerhet, miljø, helse og energi. 

Hovedformålet med forskriften er å bidra til byggverk av god kvalitet som er i samsvar med de krav som er gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven, herunder forskrifter og arealplaner med bestemmelser. Forskriften setter krav til tiltak innenfor viktige områder som visuell kvalitet, universell utforming, sikkerhet mot naturpåkjenning, uteareal, ytre miljø, konstruksjonssikkerhet, sikkerhet ved brann, planløsning, inneklima og helse, og energi. Kravene gjelder for tiltak omfattet av plan- og bygningslovgivningen (pbl § 20-1), uavhengig av om arbeidene krever søknad til kommunen eller ikke. 

Mer informasjon om TEK17 finner du her.

TEK17 FRI ÅPNING I DØR

I følge byggeforskriften TEK 17 skal døråpningens frie bredde i en utvendig dør nå utgjøre 860 mm. 

Ref. §12-13, (2) og § 11-13, preaksepterte ytelser til syvende ledd.
Fri bredde vurderes ift. hvor mye den gitte dør kan åpnes, se egne illustrasjoner under.

TEK17-skjema-karmyttermal
TEK-17-fri-apning-120-grader

ASSA 3248 FOP forkrøplede hengsler til bruk på klassifiserte dører

Ved å bruke ASSA 3248 FOP forkrøplede hengsler kan man nå bruke standard modul 10 dør og fortsatt oppfylle de nye kravene.

FOP-hengslet gjør at døråpningen blir større da hengslet åpner døren utenfor karm ved 90 °. Hengslet har, i motsetning til vanlige hengsler, en ekstra skrue som er skrudd fast på siden av karmen for å sikre stabil funksjon.

Vi har funksjonstestet våre klassifiserte dører med disse hengslene og sikkerhetsstilt at våre dører lever opp til EN 12400 / EN 1191 klasse 6 (200.000 sykluser)

Del dette med en venn