Main Media

Innbruddklassifisering – hva er forskjellen på entrédør, sikkerhetsdør og sikkerhetsytterdør?

Sikkerhet

Innbruddklassifiserte dører finnes i ulike varianter. Det er ikke alltid helt lett å vite hvilken dørtype som kan brukes hvor, så her skal vi utdype begrepene. 

Til boliger med flere enheter er det vanligvis krav til innbruddklassifiserte dører. Avhengig av hvilken innbruddklasse og hvor dørene skal sitte finnes det ulike dørtyper å velge mellom. Det man først og fremst må skille på, er om døren skal sitte innvendig i trappehus eller utvendig i for eksempel en svalgang. 

Utvendige leilighetsdører (svalgangsdører) hører til vårt ytterdørsortiment, og finnes med et stort utvalg designalternativer og ulike glassåpninger. Skal dørene også ha lydklassing er det dørtypene Silence og Silence High man skal se på, og er det bare innbruddklasse som etterspørres, så er det våre vanlige ytterdører med tillegget RC3 (Resistance Class 3) som gjelder.

Leilighetsdører som sitter innvending, som regel i trappehus, tilhører en annen dørtype; innvendige massive dører. De har litt andre forutsetninger og finnes for eksempel ikke med glassåpninger, men derimot med finér og laminat, til forskjell fra de utvendige dørene, som bare finnes i malt utførelse. De innvendige leilighetsdørene er sikkerhetsdører RC3.