Main Media

Lås til skyvedører

Smart

For å kunne låse en skyvedør er det nødvendig med en lås med hakereile. Avhengig av om døren er innfelt eller utenpåliggende, og i hvilket miljø den sitter, ser alternativene litt ulike ut.

Skyvedører leveres som standard med skålhåndtak, og også med trekkring hvis det er en innfelt skyvedør, og døren da ikke er låsbar. Hvis du vil at døren skal kunne låses, er det litt ulike forhold som gjelder avhengig av om det er en innfelt eller utenpåliggende skyvedør. Felles for begge typene er at du mister ca 80 mm på det frie åpningsmålet hvis du vil ha en lås med sylinder og vrider. Dette er fordi døren ikke kan åpnes helt da tilbehøret treffer veggen. Unntaket er toalettgarnityr der vrideren er innfelt i dørbladet, som vist på bildet under.  Merk at innfelt toalettgarnityr imidlertid ikke er egnet for høye tilgjengelighetskrav.

Med innfelte skyvedører finnes det naturlig anslag som døren går mot der man har sluttstykket. For utenpåliggende skyvedører er det ikke noe slikt anslag, og du må da bruke en åpningskarm med anslag. Se detalj nedenfor.

For låsbare skyvedører i boliger, anbefaler vi en lås som heter B4249, og for massive skyvedører til det offentlige miljøet en lås som heter 2587. For både innfelte og utenpåliggende skyvedører leverer vi med sluttstykket løst for montering på stedet. Dette er fordi dørens høyde og sidelengs posisjon kan variere noe avhengig av monteringen.

Toilet-lock-lockcase-4249-for-sliding-doors-01_1
Anslag