Main Media

Innvendige leilighetsentrédører

Brann Lyd Sikkerhet Smart

Innvendige leilighetsdører er de dørene som er tenkt brukt som inngangsdører til leiligheter i trapperom. Det er tredører i malt, finert eller laminat utførelse, og de finnes i tre ulike innbruddsklasser etter EN 1627.

Modeller

I mai 2011 trådte den gjeldende europeiske standarden for sikkerhetsdører EN 1627 i kraft. Den etterfulgte da den midlertidige ENV 1627. I denne standarden kalles de forskjellige klassene Resistance Class, eller RC.

Vi produserer inngangsdører til leiligheter sertifisert i tre forskjellige klasser RC1, RC2 og RC3. Alle er tredører, men dører i RC3 inneholder to stålplater, en på hver side under overflateplaten.

Brannklasse, lydklasse og røyktetthet

Våre innvendige entrédører finnes i flere ulike kombinasjoner når det gjelder lyd- og brannklasse. EI 30 eller EI 60 i kombinasjon med 35 dB eller 40 dB. Når det gjelder røyktetthet skal inngangsdører til leiligheter kunne tåle klasse Sm (varmrøyk).

Overflater

Innvendige inngangsdører til leiligheter er tilgjengelige med samme typer overflatebehandlinger som vårt standard massive dørsortiment. Malt i valgfri NCS S farge (standard er NCS S 0502-Y), finert i en rekke ulike finerer, og med laminat. Når det gjelder laminat som overflatebehandling er det imidlertid ikke mulig å få alle klassifiseringer. Se kapittel Innvendige leilighetsdører i Mål & Fakta for informasjon om hvilke klassifiseringer som er mulig med laminat.

Beslagning

Da vi sertifiserte dørene våre etter EN 1627, valgte vi å bytte til ny standardlås. Det er en lås fra Assa som heter 510, og som har en litt spesiell funksjon. For å låse opp hakereilen vrir man håndtaket oppover, så vris nøkkelen 360 grader, hvoretter du hører et lite klikk. Døren låses da, og når du kjenner på håndtaket er det ikke mulig å presse ned, noe som gjør at døren holder seg i riktig posisjon.

Ønsker du låsen med "hjemme/bortesikker" funksjon, heter låsen 2500 i stedet. Det er også mulig å få trepunktslåser, og da heter de MPL 510 og MPL 2500.

Er du usikker på hvilken lås du skal velge, eller har andre spørsmål, er det alltid greit å kontakte oss for råd og veiledning.