Main Media

Sikkerhetsytterdører

Sikkerhet

Sikkerhetsytterdører gir økt trygghet og beskyttelse mot innbrudd for de som bor i villa, rekkehus eller leilighet med utendørs adkomst. Det er et stort antall dørmodeller å velge mellom, klassifisert i RC3 i henhold til EN 1627.

Innbruddsbeskyttelse

Innbruddsklassifisering av dører er regulert i standard EN 1627. Begrepet RC - Resistance Class - brukes der for å angi nivået på innbruddssikringen. Til innvendige tredører tilbyr vi RC1-RC3, hvor vi kaller RC1 og RC2 for entrédører og RC3 for sikkerhetsdør. Når det gjelder ytterdører benyttes klassifiseringen RC3. Vi kaller dem sikkerhetsytterdører.

En RC3-klassifisert dør skal tåle innbruddsforsøk i minst 20 minutter, hvorav 5 minutter er aktiv bearbeiding av døren med et sett verktøy som skrutrekker, rørtang, kiler og stikksag, men i tillegg også brekkjern og flere kraftige skrutrekkere.

Konstruksjon

Sammenlignet med våre standard ytterdører er RC3-klassen forsterket på en rekke forskjellige måter. De har i utgangspunktet en lignende konstruksjon som andre ytterdører. Et ramtre, en solid kjerne og overflateplater som er overflatebehandlet, og en trekarm. I en sikkerhetsytterdør ser imidlertid ramtre og kjernen litt annerledes ut. Konstruksjonen gjør at døren er svært vanskelig å bryte opp med brekkjern, og å hakke gjennom dørbladet er nærmest umulig.

Karmen er forsterket med stålplater på baksiden av sidestykkene som hengsler og endeplater er festet i. I glassdører benyttes et meget motstandsdyktig glass med en festemetode som forhindrer at glasskassetten kan brytes ut.

Til slutt er døren utstyrt med en 3-punkts lås som sammen med forsterkningstilbehør og en dobbel rund sylinder gjør den til en såkalt godkjent låseenhet. På grunn av at låsen skal monteres med sylinder på begge sider, har døren også en vrider på innsiden som kan deaktiveres ved hjelp av en liten tapp på dørbladkanten. 

Modeller

RC3-klassifisering er tilgjengelig som ekstrautstyr for et stort antall av våre ytterdørsmodeller i ADVANCE-LINE-serien. Det finnes en rekke design og et stort antall glassåpninger helt opp til vår største glassåpning. 

Overflate

De RC3-klassifiserte ytterdørene har samme standard- og basisfarger som våre standard ytterdører. Forskjellen er at RC3-klassifisering ikke er tilgjengelig for eikedører.