Main Media

Branndør - vern mot flammene

Brann Sikkerhet Smart

Hvert minutt teller hvis det har oppstått en brann. Swedoors dører med EI30- eller EI 60-brannsertifisering er testet etter de strengeste krav, og er sertifisert til å kunne holde en brann innesperret i opptil 60 minutter, avhengig av sertifiseringen. I en farlig situasjon kan det gi brannvesenet verdifull tid.

Undersøkelser viser at selv om de fleste boligbranner skyldes menneskelig svikt, så skyldes 30 prosent av alle boligbranner svikt i hvitevarer eller elektriske apparater samt andre forhold som vi har liten eller ingen kontroll over, som pipebrann eller lynnedslag.

Branndører til hus og leiligheter

Blant de mange modellene å velge mellom gir en dør med tilvalg brannklassifisering maksimal beskyttelse uten at du trenger å gå på kompromiss med design og stil. Alle våre branndører og støydempende dører fås med røyktetting som ekstrafunksjon.

Hvordan starter en brann i boligen?

  • 60 % skyldes menneskelig atferd
  • 30 % skyldes forhold vi ikke kan styre, slik som elektronikkfeil eller lynnedslag
  • 10 % antas å være påsatte

Kilde: Beredskabsstyrelsen

Hva vil det si at døren er brannsikret?

Dører har flere klassifiseringer og sertifiseringer. De vanligste brannsertifiseringene for dører er EI30 for ytterdører og EI 30 og EI 60 for klassifiserte innerdører. Tallene angir at det vil ta henholdsvis 30 og 60 minutter før flammene trenger gjennom døren. Branndører kan brukes i stort sett alle rom, og bidrar til å øke sikkerheten i hjemmet.

Hvordan ser man at det er en branndør?

Alle dører med brannklasse har et fysisk merke på bakkant, og i branndør med glass finnes merket inne i glasset.

Glem ikke røyk og gasser

Flammer er farlige, og røyk gjør redningsinnsatsen vanskeligere, men den største faren ved brann i hjemmet er som oftest giftige gasser. Særlig karbonmonoksid er ekstra farlig, fordi den er luktfri. Swedoors dører med tilvalg av brannklassifisering kan kombineres med røyktetting som forhindrer røyk og gasser fra å spre seg i hjemmet.

Røyktetthet er viktig for å beskytte folk fra giftige gasser og røyk som ødelegger sikten ved rømming. De aller fleste av våre brannklassifiserte ytterdører kan fås med røyktetthet.

Når skal man bruke branndør i boligen?

Brannisolerende dører brukes i mange forskjellige sammenhenger for å skape et sikrere og tryggere miljø. Det kan omfatte dører til leiligheter i trapperom, leiligheter med direkte adkomst utenfra (svalgangsdør), ytterdør til rekkehus, mellom hus og garasje, i teknikkrom og der man bygger tett. Det finnes altså branndører for både innvendig og utvendig bruk. Swedoor har et bredt sortiment av branndører med glass, helt tett i ulike design og også branndør i stål i flere ulike brannklasser.

Sjekk alltid kravene i bygget du bor om du for eksempel skal bytte ut en entrédør, da det finnes krav til hvilke klassifiseringer som skal benyttes. Tenk også på at du kan kombinere brannsikring med lydklassifisering og ekstra sikkerhet.

En branndør må monteres riktig. Installasjonen er avgjørende for dørens ytelse i tilfelle brann. Monteringsinstruksjoner følger normalt med døren, og det er ekstremt viktig å følge disse instruksjonene til punkt og prikke. Bruk en fagperson til montering av branndør. Kontakt gjerne en Swedoor dørmann for montering av branndør.

Hvordan blir branndører testet?

Det er et lovkrav for produsenter av branndører å bevise at dørene deres fungerer som påstått. Dette gjøres vanligvis med et uavhengig tredjeparts testfirma. Et dørsett bestående av dørblad og karm bygges i en spesialovn, deretter utføres en branntest for å bestemme motstandsperioden, 30 minutter osv. Dørsettet klassifiseres utfra oppnådde resulater, og skiltes med merking som skal stå på døren også etter montering.