Main Media

Produktsortiment stål

I barske miljøer med høy slitasje, som industri- og lagerlokaler, kan en løsning med ståldører være riktig valg. Men med lekker design og finish i toppklassen, kan ståldørene fra Swedoor også med fordel brukes i kontor-, hotell- og sykehusmiljøer. Vårt stålsortiment består av ståldører og stålkarmer.

Her finner du informasjon om:

Vårt brede sortiment og erfaring rundt levering til det norske prosjektmarkedet omfatter utover kompetansen med tre, også erfaring med utvikling av stålløsninger. Vårt produktsortiment i stål kan leveres i en rekke ulike utførelser når det gjelder beskyttelse mot brann, røykgasser, sikkerhet og støy. Ståldører finnes som enkeldør og dobbeltdør. De fleste ståldørene kan også leveres med glass i ulike åpningsmål.

Klassifiseringer ståldører

SD4210 Ståldørene er testet og sertifisert etter europeisk standard, og i brannklasser EI₂30, EI₂60, EI₂90 eller EI₂120 og lydklasser Rw 33dB og Rw 40dB. Dørene kan også tilbys med røyktetthetsklassifiseringene Sa og S200 som kan forhindre både gjennomtrengningen av kald og middelvarm røyk. 

Ståldørløsninger 

SD4210 ståldør egner seg for bruk i miljøer med stor slitasje, og der det er ekstra viktig med god hygiene og holdbare løsninger, som pleiehjem og sykehus. Som standard galvaniseres alle dørene før de pulverlakkeres, noe som gir god beskyttelse mot korrosjon. Konseptet er konkurransedyktig med funksjonelle og holdbare løsninger som byr på unike muligheter for kundetilpassede løsninger. Disse dører kan også leveres rustfri.

Uklasset innerdør i stål Rw 33dB, Rw 40dB: SD20, SD21, SD22

En uklasset ståldør er godt egnet i kommersielle og offentlige miljøer hvor det stilles store krav til slitestyrke og holdbarhet. Brukes f.eks. til sykehus, restauranter, parkeringsanlegg, kjellere, tekniske rom og trapperom. Kan tilby røyktetthet på forespørsel, iht. klasse Sa (kald røyk) iht. EN 13501 2. Både utenpåliggende og innfelte dørlukkere kan tilbys som tilvalg. Døren kan monteres med dørkikkert, sparkeplate, vridere, og/eller el.lås og el.sluttstykker samt med glassåpning. Kan leveres som tofløyet ståldør.

Uklasset ytterdør i stål Rw 33dB, Rw 40dB: SDE20, SDE21, SDE22

En ståldør uten brannklasse for utvendig bruk er godt egnet i kommersielle og offentlige miljøer hvor det stilles krav til slitestyrke og holdbarhet. Brukes f.eks. til sykehus, hotell, restauranter samt parkeringshus, kjellere og tekniske rom. Kan tilby røyktetthet på forespørsel, iht. klasse Sa (kald røyk) iht. EN 13501-2. Både utenpåliggende og innfelt dørlukkere kan tilbys som tilvalg. Dørene kan monteres med dørkikkert, sparkeplate, vrider, og/eller el.lås og el.sluttstykker samt med glassåpning. Kun utadslående dører tilbys. Kan leveres som tofløyet ståldør.

Brannklasset innerdør i stål EI230: SD30, SD31, SD32

Branndør i stål iht. EN-standard 13501-2. Døren er godt egnet i kommersielle og offentlige miljøer hvor det stilles store krav til slitestyrke og holdbarhet; f.eks. til sykehus, hotell, restauranter samt parkeringshus, kjellere, tekniske rom og trapperom. Røyktetthet kan tilbys i klasse Sa (kald røyk) eller S200 (varm røyk) iht. EN 13501-2. Både utenpåliggende og innfelte dørlukkere kan tilbys som tilvalg. Døren kan monteres med dørkikkert, sparkeplate, vridere, panikkskåte og/eller el. lås og el.sluttstykker samt med glassåpning. Kan leveres som tofløyet ståldør.

Brannklasset ytterdør i stål EI230: SDE30, SDE31, SDE32

Branndør i stål iht. EN-standard 13501-2, for utvendig bruk. Døren er godt egnet i kommersielle og offentlige miljøer hvor det stilles store krav til slitestyrke og holdbarhet; f.eks. til sykehus, hotell, restauranter, samt parkeringshus, kjellere, tekniske rom og trapperom. Røyktetthet kan tilbys i klasse Sa (kald røyk) eller S200 (varm røyk) iht. EN 13501-2. Både utenpåliggende og innfelte dørlukkere kan tilbys som tilvalg. Døren kan monteres med dørkikkert, sparkeplate, vridere, panikkbeslag og/eller elektriske lås og el.sluttstykker, samt med glassåpning. Kun utadslående dører tilbys. Kan leveres som tofløyet ståldør.

Brannklasset innerdør i stål EI260: SD60, SD61, SD62

Branndør i stål iht. EN-standard 13501-2, for innvendig bruk. Døren er godt egnet i kommersielle og offentlige miljøer hvor det stilles store krav til slitestyrke og holdbarhet; f.eks. til sykehus, hotell, restauranter, samt parkeringshus, kjellere, tekniske rom og trapperom. Røyktetthet kan tilbys i klasse Sa (kald røyk) eller S200 (varm røyk) iht. EN 13501-2. Både utenpåliggende og innfelte dørlukkere kan tilbys som tilvalg. Døren kan monteres med dørkikkert, sparkeplate, vridere, panikkbeslag og/eller elektriske lås og el.sluttstykker, samt med glassåpning. Kan leveres som tofløyet ståldør.

Brannklasset ytterdør i stål EI260: SDE60, SDE61, SDE62

Branndør i stål iht. EN-standard 13501-2, for utvendig bruk. Døren er godt egnet i kommersielle og offentlige miljøer hvor det stilles store krav til slitestyrke og holdbarhet; f.eks. til sykehus, hotell, restauranter, samt parkeringshus, kjellere, tekniske rom og trapperom. Røyktetthet kan tilbys i klasse Sa (kald røyk) eller S200 (varm røyk) iht. EN 13501-2. Både utenpåliggende og innfelte dørlukkere kan tilbys som tilvalg. Døren kan monteres med dørkikkert, sparkeplate, vridere, panikkbeslag og/eller elektriske lås og el.sluttstykker, samt med glassåpning. Kun utadslående dører tilbys. Kan leveres som tofløyet ståldør.

Brannklasset innerdør i stål EI290: SD90, SD91

Branndør i stål iht. EN-standard 13501-2, for innvendig bruk. Døren er godt egnet i kommersielle og offentlige miljøer hvor det stilles store krav til slitestyrke og holdbarhet; f.eks. til sykehus, hotell, restauranter, samt parkeringshus, kjellere, tekniske rom og trapperom. Røyktetthet kan tilbys i klasse Sa (kald røyk) eller S200 (varm røyk) iht. EN 13501-2. Kun som tett ståldør. Utenpåliggende dørlukkere kan tilbys som tilvalg. Døren kan leveres med dørkikkert, sparkplate, og vridere og som tofløyet ståldør.

Brannklasset ytterdør i stål EI290: SDE90, SDE91

Branndør i stål iht. EN-standard 13501-2, for utvendig bruk. Døren er godt egnet i kommersielle og offentlige miljøer hvor det stilles store krav til slitestyrke og holdbarhet; f.eks. til sykehus, hotell, restauranter, samt parkeringshus, kjellere, tekniske rom og trapperom. Røyktetthet kan tilbys i klasse Sa (kald røyk) eller S200 (varm røyk) iht. EN 13501-2.  Kun som tett ståldør. Utenpåliggende dørlukkere kan tilbys som tilvalg. Døren kan leveres med dørkikkert, sparkeplate, og vridere. Kun utadslående dører tilbys. Tilbys som tofløyet ståldør.

Brannklasset innerdør i stål EI2120: SD120, SD121

Branndør i stål iht. EN-standard 13501-2, for innvendig bruk. Døren er godt egnet i kommersielle og offentlige miljøer hvor det stilles store krav til slitestyrke og holdbarhet; f.eks. til sykehus, hotell, restauranter, samt parkeringshus, kjellere, tekniske rom og trapperom. Røyktetthet kan tilbys i klasse Sa (kald røyk) eller S200 (varm røyk) iht. EN 13501-2.  Utenpåliggende dørlukkere kan tilbys som tilvalg. Døren kan leveres med dørkikkert, sparkeplate, og vridere og som tofløyet ståldør. Kun utadslående dører tilbys.

Brannklasset ytterdør i stål EI2120: SDE120, SDE121

Branndør i stål iht. EN-standard 13501-2, for utvendig bruk. Døren er godt egnet i kommersielle og offentlige miljøer hvor det stilles store krav til slitestyrke og holdbarhet; f.eks. til sykehus, hotell, restauranter, samt parkeringshus, kjellere, tekniske rom og trapperom. Røyktetthet kan tilbys i klasse Sa (kald røyk) eller S200 (varm røyk) iht. EN 13501-2. Utenpåliggende dørlukkere kan tilbys som tilvalg. Den kan leveres med dørkikkert, sparkeplate, vridere, panikkbeslag og/eller elektriske lås og el.sluttstykker og som tofløyet ståldør. Kun utadslående dører tilbys.

Brannklasset stålluke SH60

Brannklasset stålluke iht. EN-standard 13501-2, for innvendig bruk. Luken er godt egnet i kommersielle og offentlige miljøer hvor det stilles store krav til slitestyrke og holdbarhet; f.eks. til sykehus, hotell, restauranter, samt parkeringshus, kjellere, tekniske rom og trapperom. Røyktetthet tilbys i klasse Sa, eller S200 (Sm) iht. EN 13501-2. Leveres med karmprofil rundt hele luken.

Terskler til ståldører

Terskler til ståldører finnes som uklasset og i brannklasse EI30, EI60, EI90 og EI120. Vi tilbyr alt fra terskelløs løsning til ulike terskler med og uten slepelist og mekanisk terskel til innvendig og utvendige ståldører.  Tersklene finnes i ulike terskeldybder. Se mål og detaljer i Mål og Fakta ståldører.

Stålkarmer

Det finnes stålkarmer for uklassifiserte og klassifiserte ståldører tilpasset hver type stålldør: SD20-22, SD30-32, SD60-62,SD90-91, SD120-121 SDE20-22, SDE30-32, SDE60-62, SDE90-91, SDE120-121. Stålkarmen benyttes til innerdører og ytterdører avhengig av overflatebehandling. Stålkarmene kan bestilles med eller uten gerikt.

Stålkarmene finnes i følgende brannklasser: EI230, EI260, EI290, EI2120 eller uklasset, og lydklasset Rw33dB, Rw40dB eller uklasset. 

Karmen er pulverlakkert som standard iht. korrosjonsklasse C2m. Karmer for utvendig bruk er standard iht. korrosjonsklasse C3m. Kan leveres med overflate forzinket, grunnet, rustfritt stål eller rustfritt syreherdet stål. Stålkarmen leveres sammensveiset og med tettelist montert i karmfals. Brannstrips monteres på dørbladet. Se mål og detaljer i Mål og Fakta ståldører.

Ståldør med glass

Glassdimensjoner er faste, men avhenger av begrensninger/regler iht. klassifiseringssertifikater. Kontakt oss for informasjon om glassåpninger, dørbladsmål og begrensninger/regler. Du finner også mål og detaljer i Mål og Fakta ståldører.

Farger på ståldører

Våre ståldører kan leveres i en rekke standardfarger angitt i RAL kode som du finner en oversikt over i Mål og Fakta ståldører og i noen PVC tremønster i folie. Om du ønsker en sort ståldør til å passe i et lekkert designmiljø eller en spennende farge eller helt hvit, så kan ståldøren leveres etter ønske.

Montering av ståldør

Du finner monteringsanvisnger for våre ståldører her.

Referanseprosjekt: Veitvet skole

Veitvet skole er en del av det planlagte Perlekjedet, en kultur- og miljøgate langs Veitvetveien i Oslo, og sto ferdig i 2015. Skolen, som er tegnet av Link Arkitektur, er bygget i passivhusstandard og er BREEAM-sertifisert med karakteren Very Good. Swedoor er veldig stolt over å ha levert klassifiserte brann/lyddører til dette prosjektet og stålkarmer.

Vil du vite mer om våre ståldører – eller har du behov for hjelp før du bestiller?

Vår salgsavdeling sitter klare til å veilede deg rundt valg av riktig ståldør til ditt prosjekt. For rådgivning rundt ståldører kontakt oss på telefon 22 02 72 00

Kontakt oss