Main Media

Guide til entrédører

Vi vet at det visuelle designet ofte står høyt på ønskelisten ved valg av entrédør, samtidig som ulike klassifikasjons- og funksjonskrav ofte begrenser valgmulighetene. Dette har vi gjort noe med!

Entrédører til leiligheter

Vi tilbyr valgfrihet ved å kombinere ulike funksjonelle egenskaper uten å måtte gi avkall på designet. Derfor kan de fleste av våre entrédører, kombineres med eksempelvis krav til klima-, brann-, lyd og innbruddbeskyttelse.

I vårt sortiment finner du entrédører til leiligheter i trappehus uavhengig om det handler om en verneverdig bygård fra forrige århundreskifte, et drabantbykompleks fra 60-tallet eller et hypermoderne nybygg. 

Du finner også entrédører til rekkehus og hus med svalgang som stiller høyere krav til beskyttelse mot vær og vind. Også her finnes et stort utvalg av ulike stiler, som kan kombineres med krav som eksempelvis innbruddklassifisering, brann- og/eller lydkrav.

Våre selgere har lang erfaring med ulike prosjekter og hjelper gjerne med å finne den beste løsningen for akkurat deres spesifikke behov.

Å tenke på ved valg av entrédør til leiligheter

Bruksområde

Dørens plassering kan ha innvirkning på hvilken dør som bør velges. Til et oppvarmet trappehus kan du i prinsipp velge hvilken som helst entrédør du måtte ønske. Om den derimot skal plasseres i et uoppvarmet trappehus må den være forsterket for å motstå temperaturforskjeller som kan oppstå. En entrédør som er plassert utendørs, påvirkes dessuten av vær og vind og må ha en ekstra klimabeskyttelse sammenliknet med en entrédør som sitter beskyttet i et trappehus.

Derfor skiller vi mellom entrédører for innvendig bruk og entrédører for utvendig bruk.

Design   

Utseendet og detaljer er for mange det mest avgjørende ved valg av dør. Her finnes ingen fasit og meningene om hva som er riktig er ofte individuell.

Det finnes en mengde ulike stilarter og materialvalg som påvirker utseendet. Man kan velge dører i klassisk stil med utfresinger eller dekor, en nøytral slett modell som smelter inn, eller dører med eksklusiv finér som kanskje passer det moderne bygget.

Et godt tips kan være å gå ut fra husets tidsepoke og arkitektur slik at designet harmoniserer med husets karakter. I vårt sortiment finnes noe for alle boliger.

Brannsikring

Brannsikring handler om sikkerhet og trygghet. Om ulykken skulle være ute og en brann skulle oppstå, kan valget av entrédør være en billig livsforsikring. Riktig dør kan i mange tilfeller helt hindre brann og røyk i å ta seg inn i boligen, eller i hvert fall forlenge tiden betraktelig slik at brannvesenet har sjans til å redde både deg og dine eiendeler. 

I bygg som består av flere leiligheter finnes ofte krav om at døren skal oppfylle ulike brannkrav. Generelt handler det om at døren skal stå imot brann i 30 minutter, men i spesielle situasjoner kan også høyere krav til brann forekomme. I trappehus har det også blitt vanligere med krav til røyktetthet for at ikke giftig røyk skal spre seg til andre boenheter. Undersøk hvilke krav som finnes før den spesifikke døren velges.

Innbruddsikring

Et innbrudd kan være en traumatisk opplevelse for den som rammes. Bare følelsen av at noen har tatt seg inn i hjemmet kan gi ubehag og skape uro. Derfor kan vissheten om at ingen kan komme inn når du sover, eller at dine verdisaker er i trygg forvaring når du er bortreist, være uvurderlig.

Entrédøren er den vanligste, og i mange tilfeller det eneste, hinderet en innbruddstyv må forsere. Mange leiligheter har i dag underdimensjonerte dører som en innbruddstyv enkelt tar seg lydløst gjennom på noen få sekunder.

Hvordan ser ditt behov ut?

Sortimentet entrédører for innvendig bruk omfatter produkter med forsterket innbruddsikring i tre klasser:

  • Innbruddklasse 1 (RC1 EN 1627): En beskyttelse som innebærer at døren utrustes med forsterkninger som kompliserer et innbruddsforsøk. En grunnbeskyttelse som vi anbefaler som et absolutt minimum.
  • Innbruddklasse 2 (RC2 EN 1627): For å ta seg forbi en dør som oppfyller RC2 kreves som regel mer tid og kraftigere verktøy. Dette øker muligheten for å bli oppdaget og for at innbruddsforsøket mislykkes.
  • Innbruddklasse 3 (RC3 EN 1627): Beskyttelsen gjør at innbrudd tar lang tid og i prinsipp ikke kan gjennomføres uten å vekke oppmerksomhet med høy lyd etc. Dører med denne klassingen klarer ikke bare å forlenge et innbruddsforsøk, men kan mange ganger stoppe det helt.

Sikkerhetsdører i RC3 har også en avskrekkende effekt, som gjør at innbruddstyven i mange tilfeller avstår innbruddsforsøket helt.

Ofte er klassen RC3 synonymt med ståldører eller tredører i kombinasjon med stålkarm. Med Swedoors nye smarte løsninger behøver du ikke gi avkall på hverken design, følelse eller sikkerhet. Også med høyeste sikkerhetsklasse RC3, kan du nyte tredørens og trekarmens genuine ”hjemmefølelse”.

Innen segmentet entrédører for utvendig bruk, har samtlige produkter i vårt ADVANCE-LINE sortiment en god grunnbeskyttelse med eksempelvis bakkantsikringer og hakelås som standard. Søker du en høyere innbruddbeskyttelse tilbyr vi de fleste av disse dørene også med den høyeste innbruddklassifiseringen RC3. 

Lydegenskaper 

Lydreduksjon handler i første rekke om komfort for både deg og dine naboer. Å skape ro og slippe å bli forstyrret eller risikere å forstyrre andre, blir stadig viktigere i vår stressede verden. 

Uansett om din entrédør vender ut mot et trappehus eller en utvendig svalgang, kan en lydisolerende dør øke følelsen av privatliv i boligen. Døren er den primære lydinngangen inn i leiligheten, og opplevd lyd både innenfra og utefra kan normalt forbedres betydelig med en riktig dør.

I nybygg er det vanlig at dørene må oppfylle lydreduseringskrav på 35-40dB, men det er minst like viktig å tenke på ved renovering av eldre boliger.   

I segmentet entrédører for innvendig bruk finner du mer informasjon om lydklassifisering under ”Massivdører lydreduksjon” i Mål&Fakta 

I segmentet entrédører for utvendig bruk finner du mer informasjon om lydklassifisering under ”Ytterdører” og tilvalget ”Silence basic og Silence High” i Mål&Fakta

Isolasjon

Om det er forskjell i temperatur mellom dørens inn- og utside bør entrédøren ha en forsterket konstruksjon, som klarer de utfordringer som temperaturforskjeller forårsaker. Dessuten er det viktig å tenke på dørens isoleringsevne som påvirker både innemiljøet og boligens energiforbruk. 

En velisolert dør kan altså gi bedre komfort og samtidig senke boligens driftskostnader. Ekstra viktig er dette når det gjelder entrédører for utvendig bruk, der forskjellene kan være veldig store. 

I leiligheter med oppvarmet trappehus kan dessuten rette dører muliggjøre senkning av trappehustemperaturen, og på den måten gi merkbar effekt på byggets totale driftskostnader. 

Dørens isoleringsevne angis av energiverdien (U-Verdien), som er et mål på hvor mye energi som kan passere. Jo lavere U-verdi, desto bedre isoleringsevne.

Dører med lavere energiforbruk har ikke bare positive effekter på driftskostnadene, men også på miljøet, da vi alle må hjelpes med å opprettholde jordens ressurser.

Slitestyrke

Om entrédørene skal plasseres i miljøer der de utsettes for unormalt høy slitasje, kan det være lurt å vurdere om dørbladene skal utrustes med beskyttende sparkeplater. Når det gjelder entrédører for innvendig bruk kan de også leveres med laminat og/eller kombineres med ulike typer av stålkarmer. 

I ekstreme forhold finnes også mulighet til å velge ståldører, uansett om det gjelder innvendig eller utvendig bruk. 

Tilbehør og tilvalg

Når du har funnet entrédøren du ønsker, er det tid for å velge tilbehør.

Se tilbehør

 

Øvrige dører til leilighetsprosjekter 

Foruten selve entrédøren til leiligheten kan det naturligvis finnes behov for en rekke andre dører. Swedoor er en komplett dørleverandør og tilbyr også boliginnerdører, dører til boder, vaskerom, sykkelrom, avfallsrom eller andre områder. 

Sortiment og teknisk informasjon

Sortiment og teknisk informasjon om produktene finnes i dokumentet Mål&Fakta.