Main Media

Dørløsninger for kulturbygg

I byggingen av nye kulturbygg skal det være en god balanse mellom det estetiske og det funksjonelle. Dette stiller høye krav til alle involverte parter – også dørleverandøren.

Kulturbygg som kino, teater, konserthus og bibliotek er arkitektfirmaenes prestisjeprosjekter. De skal gjerne ha et flott estetisk uttrykk og en helt spesiell funksjon. For å lykkes med denne type bygg, kreves det en god dialog mellom arkitekt, byggherre, entreprenør og leverandør.

Swedoor har som dørleverandør god erfaring med leveranser til flere kjente prosjekter. Vi er stolte over å ha levert dører til blant annet den Norske Opera, Forskningsparken på Svalbard, Kulturhuset i Hønefoss, kinosenteret Odeon Oslo, DR-Byen i København, Nordkraft i Aalborg, Naturum i Sverige og mange flere kulturbygg. Dette er alle bygg som flytter grenser, også for oss som leverandør, fordi det ofte må skapes helt nye og unike løsninger for å kombinere uttrykk og funksjon.

Dører med unikt design tilpasset bygget

I byggeprosessen av Den Norske Opera var funksjonalitet og særlig estetikk viktig. Swedoor leverte rundt 1100 spesialtilpassede massivdører i mer enn 500 ulike variasjoner, der alle overflatene skulle stå i stil med byggets øvrige interiør. Overflatene ble levert i ulike farger og glans på malingen. Blant annet overflater i laminat med tilhørende kantutførelser, og finér av edeltre for å gå i ett med veggen rundt. Dørene fikk også tilpassede glassutskjæringer og dekor.

Swedoor har i tillegg levert 109 innerdører til det toppmoderne kinosenteret Odeon Oslo. Her måtte alle overflatene på dørene inn til salene være så svarte og matte som mulig. Dette for å eliminere gjenskinn fra lerret og prosjektor. Med en sort og matt finish vil dørene også være nesten usynlige og ikke dra noe som helst fokus vekk fra kinolerret. Overflaten i laminat gjør dem i tillegg lette å rengjøre og motstandsdyktige mot slitasje fra mange mennesker som skal inn og ut av salene.

Dører i spesialmål

Noen ganger er det behov for ekstra høye, lave, smale eller brede dører. Swedoor kan tilpasse de fleste av dørene i sortimentet etter spesialmål, uten at det går på kompromiss med designet. På Odeon-kino måtte det for eksempel installeres ekstra lave og smale dører (160 cm x 80 cm) til de små tekniske rommene under sitteplassene i salene. 

Dører med lydreduksjon

I kulturbygg som operaen eller i teater, konserthus og kino, er det viktig at salene er godt isolert slik at kulturopplevelsen ikke ødelegges av forstyrrende lyder. Til Odeon Oslo måtte rundt 40 av dørene spesialbestilles med en lydreduksjon på hele 47 dB.
 
Swedoor leverer lydklassifiserte dører fra 25 til 47dB, samt dobbeltdører bestående av to dørsett med lydreduksjon helt opp til 55dB. Dører med 35dB lydreduksjon er imidlertid blant de mest populære løsningene. Dørene tilbys som enkelt- og pardør, og kan kombineres med mekanisk heve- og senketerskler i bunnen av dørblad. Tersklene gir tett og god lydreduksjon, samt nivåfri adgang som sikrer god fremkommelighet for blant annet rullestolbrukere. 

Branndører i kulturbygg

Brannisolerende dører bidrar til et trygt og sikkert miljø, og brukes i stor grad i kulturbygg. Formålet med dørene er å skille bygningens rom og saler i seksjoner i tilfelle brann, og å sikre av fluktveier så bygningen kan evakueres. Swedoors branndører er grundig testet og godkjent i henhold til gjeldende lovgivning. I Norge er de vanligste klassifiseringene for tredører og stålrammedører EI30 til EI60. Våre branndører tilbys utover disse klassene også med brannklassifisering E30 og E60. For ståldører gjelder EI230, EI260 og helt opp til EI2120.

Røyktette dører

Når det brenner kan en røyktett dør være det som skiller mellom liv og død. En slik dør kan hindre giftige gasser fra å spre seg via korridorer, trappeløp og andre rømningsveier. De fleste av våre klassifiserte dører tilbys med røyktetthet, både mot kald og varm røyk (Sa og S₂₀₀).

Sidefelt og overlys

En kombinasjon av dører og glass kan gi en følelse av åpne og lyse rom. Swedoor tilbyr et bredt spekter av uklassifiserte og klassifiserte glasspartier. Et glassparti brukes ofte over inngangs- og toalettromsdører for å gi et mer naturlig lysinnfall, men også som side- og overlys til oppdeling av korridorer og ganger. 

Rotasjonsdør for ekstra god tilgjengelighet

I offentlige bygninger som kulturbygg kan det være behov for dørløsninger med ekstra god tilgjengelighet for bevegelseshemmede, for eksempel inn til toalettene. Swedoor har derfor utviklet en egen rotasjonsdør som imøtekommer denne type behov. Det unike med denne døren er at den ikke bruker vanlige hengsler, men i stedet har en form for pivåhengsel som gjør at dørbladet kan rotere både inn og ut av døråpningen. Siden døren ikke bare er innad- men også utadslående, er den enkel å åpne og lukke i én bevegelse uten at man behøver "å gå rundt døren". Dette gjør rotasjonsdøren til en både ergonomisk og plassbesparende løsning.

BIM

Alle våre dører finnes tilgjengelig som BIM-objekt direkte i REVIT og ArchiCAD via appene fra BIMobject. De kan også lastes ned via swedoor.no eller portalen bimobject.com. 

Les mer om vår BIM-satsing.

Inspirasjon

Se våre cases

Leter du etter inspirasjon? Ta en titt blant våre referenseprosjekter og se hvordan Swedoor har løsninger for ulike miljøer

Se referanser