Main Media

Odeon kino Oslo

Kultur

Swedoor har levert 109 innerdører med fokus på lydisolasjon til det nye kinosenteret Odeon Oslo. Ekstra lydutfordringer og uvanlige størrelser krevde flere spesialtilpasninger for at dørene skulle møte alle krav.  

Odeon Oslo er en del av et større prosjekt fra Olav Thon Gruppen, som også inkluderte bygging av et nytt hotell og to boligblokker, hvor Veidekke Entreprenør hadde hele totalentreprisen. Prosjektet med å bygge Norges største kinosenter startet opp i januar 2017, og var ferdig til åpningsdagen 22. mars året etter. Odeon Oslo fremstår i dag som et topp moderne og imponerende kinosenter med hele 14 saler som kan vise 4K-film, har 3D-lyd og laserprojeksjon. Som eneste kino i Norge har Odeon også en sal med IMAX-teknologi, som gir en ekstra kraftig kinoopplevelse. 

Krevde flere lydtette spesialdører

Veidekke valgte Swedoor som leverandør på dørene til den 6000 kvm. store kinoen. Bakgrunnen er en sentralavtale, men også evnen til å kunne levere et stort antall av spesialdørene de trengte. Det ble tilsammen installert 109 innerdører i tre, hvorav omtrent 40 måtte spesialbestilles etter bestemte mål, brannkrav og ikke minst høye lydreduksjonskrav. 

“Vi hadde en liten utfordring med kinosalene som har direkte inngang fra fellesarealene, uten sluser som reduserer lydgjennomgangen. Dette gjorde at de høye kravene til lydreduksjon måtte ivaretas av kun én dør istedenfor to”

Knut Aaby Flatin | Anleggsleder for Veidekke

For å ivareta de akustiske kravene i prosjektet, måtte dermed dørene inn til salene spesialbestilles med en lydreduksjon på hele 47 dB. Standardører har vanligvis en lydreduksjon på 30 dB. Pakninger, fuging og generell tetting rundt dørene var også viktig for å gjøre dem mest mulig lydtette for støy fra både forestilling og publikum.

– Vi har gjort noen målinger etter at dørene ble installert, og de viser at løsningene vi har gått for holder bra i henhold til de lydkravene som er satt, sier Knut.

Anleggslederen forteller også at det er mye automatikk på dørene inn til salene. De kan styres fra projektorene i maskinrommene, slik at dørene kan åpnes og lukkes etter hver forestilling. Dørene er også koblet opp mot brannalarm-anlegget, og flere av dem har SALTO-kortleserfunksjon.

Smale og lave dører 

I tillegg til dører inn til kinosalene, skulle det også installeres spesialdører med høye desibelkrav, 47 dB, inn til de tekniske rommene. I hver kinosal befinner det seg nemlig et teknisk rom med ventilasjonsanlegg som avgir støy. Denne støyen var det viktig at dørene kunne redusere, i tillegg til støy fra salen som går inn i ventilasjonssystemet og videre inn i kanalene til andre saler. Dørene måtte også være i små spesialmål siden de tekniske rommene ligger under sitteplassene i salen med kun 170 cm takhøyde. De ble derfor spesialtilpasset med 160 cm i høyden og 80 cm i bredden.

Så svart og matt som mulig 

Alle Swedoor-dørene som ble installert på kinoen har en matt og svart laminatoverflate. Dette gjør dem lette å rengjøre og motstandsdyktige mot slitasje fra mange mennesker som skal inn og ut av salene. I følge Knut var det viktig for leietakeren Odeon at alle overflater skulle være mørke og matte for å eliminere gjenskinn i dørene fra både lerret og prosjektor. Alt av vegger, tak, dører og innredning i kinosalene skal være mest mulig nøytralt og usynlig. Med en sort og matt finish vil heller ikke dørene dra noe som helst fokus vekk fra kinolerret. 

–    Med kun et drøyt år på å ferdigstille hele kinoprosjektet, var vi utrolig presset på tid og fremdrift fra dag én. Derfor var vi veldig avhengige av at alle leverandører og underentreprenører ga en ekstra innsats i leveransene. Vi er veldig fornøyde med hvordan Swedoor har håndtert både logistikk og leveranse, avslutter Knut.

Fakta

Entreprenør

Veidekke Entreprenør

Arkitekt Hille Melby arkitekter

Beliggenhet

Oslo

Projektets byggeperiode

Januar 2017 til mars 2018

Byggherre

Olav Thon Gruppen

Dører

  • Massive branndører (Ei30 og Ei60)
  • Lyddører (40 dB og 47dB) med laminat overflate og trekarm, enkelte med spesialmål.