Main Media

Dører for kontormiljøer

Design Lyd Lys Smart

Kontoret. Du bruker mye av din våkne tid der. Konsentrert, inspirert, sammen og alene. Et godt designet kontormiljø er viktig. Og her kan dørene ha en positiv effekt. La oss fortelle deg hvordan!

Lyd

Det er mange år siden overgangen fra små egne kontorer til åpne kontorlandskap virkelig skjøt fart. Det åpne kontorlandskapet gir både fordeler og utfordringer, og mens det reduserer behovet for dører dramatisk, øker kravene til dørene som faktisk er der.

Å kunne lukke en dør for å utføre spesielt konsentrasjonskrevende oppgaver eller snakke i telefon er avgjørende. Uten den muligheten blir en arbeidsplass uten vegger ofte utfordrende å jobbe effektivt på. Men da holder det ikke med en hvilken som helst dør. For rundt det lukkede rommet befinner lydene du prøver å unngå seg.

Her er derfor dørens gode lydreduserende egenskaper nøkkelen. Og ikke bare for små stillerom, men også konferanserom og andre typer møterom der man har behov for å stenge lyden både inne og ute.

Det er en rekke forskjellige alternativer når det gjelder lydklassifiserte dører for kontormiljøer. Slagdører, med eller uten glassåpning og med eller uten glasslister ved en eventuell glassåpning. Skyvedører, utenpåliggende eller integrert og med eller uten glassåpning.

Lys

Det er lett å undervurdere dagslysets betydning for helsen vår, men faktum er at det er ekstremt viktig, ikke minst for mental velvære. Derfor er det alltid viktig å undersøke hvilke muligheter det er for å bringe dagslyset lenger inn i lokalene på arbeidsplassen. Her er to måter vi kan hjelpe. Glassdører og glasspartier. Begge er tilgjengelige med lyd- og brannklassifisering hvis nødvendig, og i flere forskjellige design angående glasslister og glassdeling.

Design

Ikke glem dørene! Dette er en melding vi lenge har prøvd å nå ut med, og her tenker vi selvfølgelig på muligheten dører har i utformingen av et miljø. På boligsiden ser vi at stadig flere oppdager dørens evne til å bidra mer aktivt til interiøret. Men selv i offentlige miljøer er uttrykket til dørene en utmerket måte å skape spenning, ro og tydelighet. Ja, uansett hvilke mål du har med designet. Så ikke glem dørene.