Main Media

Lydreduserende glasspartier

Lyd Lys

Å bruke glasspartier er en smart måte å føre lys inn i lokaler som ellers kan oppleves som mørke og innestengte på grunn av manglende dagslys. Ofte finnes det da krav til lydreduserende egenskaper i glasspartiene.

Ved foreskriving av lydreduserende glasspartier, er det en del som skiller seg fra å foreskrive lydklassifiserte dører.  Glasspartier er ikke typegodkjente på samme vis som dører, for her angis glassets lydverdi, ikke hvilken lydreduksjon man kan forvente seg av hele glasspartiet. Glassets lydverdi angis dessuten som Rw-verdi (laboratorieverdi), til forskjell fra typegodkjente dører der man angir R’w-verdien (feltverdien). En R’w verdi er alltid minst tre dB høyere enn Rw-verdien. Har man for eksempel et krav til at partiet skal ha lydverdi R’w 40dB, bør man altså foreskrive at glasset skal ha en lydreduksjon på minst Rw 43dB. 

Informasjon om våre glasspartier finnes i Mål & Fakta her.

Les om våre lydreduserende glasspartier uten glasslister her.