Main Media

Connection dørløsning med to dørsett

Lyd

Har du noen gang hatt behov for en dør med en høyere lydklasse enn det som virker mulig? Heldigvis finnes det en løsning, som vi skal fortelle nærmere om her.

La oss først se på begrepene. En dobbel dør og en pardør er ikke det samme. En pardør er en dør med to dørblad som sitter ved siden av hverandre i samme karm. De møtes i midten når du lukker døren.

En dobbel dør derimot, består av to dører med hver sin karm. De er montert i samme døråpning og åpnes i forskjellige retninger. Når du går gjennom en dobbeldør, må du åpne og lukke to forskjellige dører. Dette er en løsning som særlig er aktuell på hotell til såkalte "connecting rom".

Hva trenger du å tenke på når du foreskriver en dobbeldør?

Først og fremst må du vite hvilke lydkrav du har. Vi har tre forskjellige varianter som vi har testet, og som gir to forskjellige lydklassifiseringer:

  • Rw 53 dB og
  • Rw 58 dB.

Det andre du må sørge for er at du har en vegg som er tykk nok til å få plass til to dører. Du må ha plass til en karm som har minst 68 mm karmdybde (helst 93 mm), og en karm som har minst 93 mm karmdybde. I tillegg må det monteres en perforert avstandsskive som er minst 35 mm bred mellom karmene. Den har til oppgave å slippe ut luften når dørene lukkes.

Minimum mulig veggtykkelse er dermed 196 mm. Da har vi imidlertid ikke tatt med at det skal bli plass til to dørhåndtak mellom de to dørene. Den beste måten å montere dørene på er med dørhåndtaket i samme retning. Dette gjør det lettere å åpne, lukke og gå gjennom. Problemet som kan oppstå da er at du ikke får plass til to vridere, om du ikke har muligheten til å tegne en tilstrekkelig tykk vegg.

For å beregne hvor tykk en vegg du trenger, må du sjekke hvor mye håndtaket du velger bygger fra dørbladflaten. For å beregne den minste veggtykkelsen må du ta målet for vrideren to ganger og legge til 100 mm for dørbladene. Legg også til noen millimeter mellomrom mellom de to vriderne.

Et lite regneeksempel:

Vrideren Classic fra Assa bygger 60 mm fra dørbladflaten (det de kaller U-mål). Da blir det 60 x 2 +100 + 5 = 225 mm.

Hvis du ikke har mulighet til å tegne inn en tilstrekkelig tykk vegg, kan du velge å snu på dørene slik at de ikke har håndtaket i samme retning. Dette er en mindre brukervennlig måte, men kan brukes spesielt når du ikke forventer at dørene skal brukes så mye. Minste veggtykkelse vil da være 196 mm.

Se tekniske detaljer om våre dobbeldører i Mål & Fakta her.