Som en rettledning for valg av materiale ved rengjøring og reparasjon av dørløsninger, gir vi her en kortfattet beskrivelse av den overflatebehandling som produktene våre gjennomgår før levering. Du finner også opplysninger om rengjøringsmiddel, i tillegg til farger og andre overflatebehandlingsmidler som vi anbefaler. 

MALTE YTTERDØRER

Vil du beholde døren pen og hel lenge? Da må du ta litt vare på den, og rengjøre og vokse et par ganger årlig. Gjør du det holder du overflaten glatt og fin, og forebygger at den blir matt og krakelert etter noen år. 

  • Husk at også hengsler og lås skal vedlikeholdes og ikke bare dørens overflate. Hengsler smøres med syrefritt smørefett ved behov. Pass på at du ikke bruker for mye sånn at det havner fett/olje på selve døren.
  • Små hakk og riper i dørens overflate repareres med egnet maling. Rådfør deg hos din fargehandler for dette. Ta gjerne flere tynne strøk for å sikre et best mulig resultat.
  • Til malte ytterdører skal du anvende et mildt rengjøringsmiddel som ikke matter og svekker dørens overflate. Fukt overflaten nedenfra og opp, men rengjør ovenfra og ned, ellers er det risiko for att striper oppstår. Tørk så av.
  • Fordi døren bør vokses et par ganger årlig, er det viktig å rengjøre den på foreskrevet måte først.

Produktene er malt med farger beregnet på utendørs bruk, som oppfyller høye krav til dekningsgrad, festeevne og utseende, samt har høy motstandskraft mot de fleste husholdningskjemikalier, fett og løsemidler.
  
Utbedring
Mindre skader utbedres med pensel med maling for utendørs bruk i passende farge og glans. Jotun Optimal dør og vindu eller tilsvarende i halvblank utførelse kan benyttes til utbedring av malt ytterdør.

Større skader krever som regel sparkling, sliping og total ommaling. Test anvendeligheten først på et mindre parti, på for eksempel dørens bakkant, for å forsikre deg om at det tenkte produktet er forenlig med den opprinnelige overflatebehandlingen.

Rengjøring
Bruk alminnelige rengjøringsmidler (ikke alkaliske), for eksempel oppvaskmiddel. Ved muggangrep anvendes rengjøringsmiddel som tar bort muggsporer. Bruk ikke midler som kan ripe eller løse opp overflaten. Unngå derfor løsemidler, skurepulver, stålull etc. Fukt overflaten nedenfra og opp, men rengjør ovenfra og ned, ellers er det risiko for at striper oppstår. Tørk av.

Vedlikehold
Som regel kreves kun rengjøring om ikke skader har oppstått eller slitasjen har vært unormal. For å vedlikeholde produktets glans anbefales dog årlig en behandling med voks, gjerne bilvoks. Dette letter også rengjøringen.

EIKEFINERTE YTTERDØRER

Oljede ytterdører skal jevnlig påføres ny olje for å trygge overflaten mot slitasje fra vær, vind og  forurensning. Det holder også overflaten pen. 

  • Husk at også hengsler og lås skal vedlikeholdes og ikke bare dørens overflate. Hengsler smøres med syrefritt smørefett ved behov. Pass på at du ikke bruker for mye sånn at det havner fett/olje på selve døren.
  • Fordi døren bør oljes jevnlig, er det viktig å rengjøre den på foreskrevet måte først.

Overflatebehandling skjer med en treolje som har gode konserverende egenskaper og beskytter overflaten mot ulike typer klimapåkjenninger. 

Rengjøring
Bruk alminnelige rengjøringsmidler, for eksempel vanlig oppvaskmiddel. Ved muggangrep brukes rengjøringsmiddel som tar bort muggsporer. Bruk ikke midler som kan ripe eller løse opp overflaten. Unngå derfor løsemidler, skurepulver, stålull etc. Fukt overflaten nedenfra og opp, men rengjør ovenfra og ned, ellers er det risiko for at striper oppstår. Tørk av. Ved behov kan døren også slipes forsiktig med fint sandpapir. Slipestøvet børstes og tørkes bort.

Vedlikehold
Utføres ved behov, som regel noen ganger om året. Etter rengjøring påføres treolje (som ikke etterlater overflatehinne) beregnet for utendørsbruk med en viss sparsommelighet men dog såpass mye at overflaten blir mettet.

SYLINDER

Evt. sylinder er smurt fra fabrikk for å forebygge funksjonsforstyrrelser. Vi anbefaler vedlikehold med ASSA låsspray hver 6.måned eller etter 5000 åpninger.

TERSKEL

Terskelen er overflatebehandlet med treolje som gir god beskyttelse mot forråtnelse. 

Rengjøring
Støvsug eller tørk av med lett fuktet klut.

Vedlikehold
Som regel kreves kun enkel rengjøring om ikke skader har oppstått eller slitasjen har vært unormal. Ved behov kan terskelen også slipes lett med fint sandpapir. Slipestøvet børstes og tørkes bort. Deretter påføres treolje (som ikke etterlater overflatehinne) beregnet på utendørs bruk med viss sparsommelighet men dog såpass at overflaten blir mettet.