Vedlikehold ytterdører

Som en rettledning for valg av materiale ved rengjøring og reparasjon av dørløsninger, gir vi her en kortfattet beskrivelse av den overflatebehandling som produktene våre gjennomgår før levering. Du finner også opplysninger om rengjøringsmiddel, i tillegg til farger og andre overflatebehandlingsmidler som vi anbefaler. 

MALTE YTTERDØRER
Produktene er malt med farger beregnet på utendørs bruk, som oppfyller høye krav til dekningsgrad, festeevne og utseende, samt har høy motstandskraft mot de fleste husholdningskjemikalier, fett og løsemidler.
  
Utbedring
Mindre skader utbedres med pensel, fortrinnsvis en syreherdet maling for utendørs bruk i passende farge og glans.
Større skader krever som regel sparkling, sliping og total ommaling. Test anvendeligheten først på et mindre parti, på for eksempel dørens bakkant, for å forsikre deg om at det tenkte produktet er forenlig med den opprinnelige overflatebehandlingen.

Rengjøring
Bruk alminnelige rengjøringsmidler (ikke alkaliske), for eksempel oppvaskmiddel. Ved muggangrep anvendes rengjøringsmiddel som tar bort muggsporer. Bruk ikke midler som kan ripe eller løse opp overflaten. Unngå derfor løsemidler, skurepulver, stålull etc. Fukt overflaten nedenfra og opp, men rengjør ovenfra og ned, ellers er det risiko for at striper oppstår. Tørk av.

Vedlikehold
Som regel kreves kun rengjøring om ikke skader har oppstått eller slitasjen har vært unormal. For å vedlikeholde produktets glans anbefales dog årlig en behandling med voks, gjerne bilvoks. Dette letter også rengjøringen.

EIKEFINERTE YTTERDØRER
Overflatebehandling skjer med en treolje som har gode konserverende egenskaper og beskytter overflaten mot ulike typer klimapåkjenninger. 

Rengjøring
Bruk alminnelige rengjøringsmidler, for eksempel vanlig oppvaskmiddel. Ved muggangrep brukes rengjøringsmiddel som tar bort muggsporer. Bruk ikke midler som kan ripe eller løse opp overflaten. Unngå derfor løsemidler, skurepulver, stålull etc. Fukt overflaten nedenfra og opp, men rengjør ovenfra og ned, ellers er det risiko for at striper oppstår. Tørk av. Ved behov kan døren også slipes forsiktig med fint sandpapir. Slipestøvet børstes og tørkes bort.

Vedlikehold
Utføres ved behov, som regel noen ganger om året. Etter rengjøring påføres treolje (som ikke etterlater overflatehinne) beregnet for utendørsbruk med en viss sparsommelighet men dog såpass mye at overflaten blir mettet.

SYLINDER
Evt. sylinder er smurt fra fabrikk for å forebygge funksjonsforstyrrelser. Vi anbefaler vedlikehold med ASSA låsspray hver 6.måned eller etter 5000 åpninger.

TERSKEL
Terskelen er overflatebehandlet med treolje som gir god beskyttelse mot forråtnelse. 

Rengjøring
Støvsug eller tørk av med lett fuktet klut.

Vedlikehold
Som regel kreves kun enkel rengjøring om ikke skader har oppstått eller slitasjen har vært unormal. Ved behov kan terskelen også slipes lett med fint sandpapir. Slipestøvet børstes og tørkes bort. Deretter påføres treolje (som ikke etterlater overflatehinne) beregnet på utendørs bruk med viss sparsommelighet men dog såpass at overflaten blir mettet.

BODDØRER
Leveres ubehandlet.
10-graders boddører (Solbo, Stølen) som er kledd med furupanel skal behandles med pigmentert oljebeis umiddelbart etter montering. Maling frarådes.
18-graders boddører (Sälen, Trysil) som er kledd med bjørkeplywood skal også behandles umiddelbart etter montering, men disse kan behandles med enten beis eller maling.
På dette nettstedet brukes det informasjonskapsler for at du skal få en best mulig opplevelse. Hvis du godtar bruken av disse, klikker du ganske enkelt her for å fortsette. I motsatt fall kan du lese våre retningslinjer for informasjonskapsler her og lære hvordan du blokkerer eller deaktiverer informasjonskapsler. Deaktivering av informasjonskapsler kan føre til at dette nettstedet ikke fungerer som det skal, og du vil kanskje ikke få tilgang til bestemte deler av det.