Du kan gjerne bruke en vanlig innerdør til badet, men da er det noen gode råd som er viktig å følge. Du kan også velge en spesiell dør som er beregnet til baderom.

Innerdør til badet med overflate i tre eller malt

  • Dør til bad skal forsegles i bunnen med lakk eller maling hvis ikke dette er bestilt fra fabrikk. 
  • Døren skal tørkes av etter bading/dusjing slik at kondensvann ikke setter seg i underkant.
  • Forseglingen skal regelmessig vedlikeholdes i bunnen. Bør vedllikeholdes jevnlig eller minst 1 gang i året.
  • Hengsler smøres med syrefritt smørefett ved behov. Låsen skal som regel ikke smøres.

Baderomsdør i laminat

  • Som regel kreves kun rengjøring om ikke skader har oppstått, eller om slitasjen har vært unormal.
  • Døren skal tørkes av etter vannsprut slik at det ikke blir stående vann i mellomrommet mellom kantlisten og yttersiden av dørplaten.
  • Hengsler smøres med syrefritt smørefett ved behov. Låsen skal som regel ikke smøres.