Boddører med ubehandlet overflate blir stygge i løpet av få uker eller måneder om de ikke overflatebehandles umiddelbart etter montering.

Boddører 10 grader

10-graders boddører (Solbo, Stølen) som er kledd med furupanel skal behandles med pigmentert oljebeis umiddelbart etter montering. Maling frarådes.

  • Dører med furu behandles med pigmentert oljebeis. Jevnlig vedlikehold er viktig. 
  • Husk at også hengsler og lås skal vedlikeholdes og ikke bare dørens overflate. Hengsler smøres med syrefritt smørefett ved behov. Pass på at du ikke bruker for mye sånn at det havner fett/olje på selve døren.
  • Kaldboddører er kledd med klassisk furu som må behandles med pigmentert oljebeis på alle sider før montering.
  • Husk også karmen!

Boddører 18 grader

18-graders boddører (Sälen, Trysil) som er kledd med bjørkeplywood skal også behandles umiddelbart etter montering, men disse kan behandles med enten beis eller maling. Vi gjør oppmerksom på at kryssfineroverflaten kan ha noen naturlige kvister og sprekker, samt naturlige fargevariasjoner.
Noen av dette kan ha blitt reparerert på fabrikk med trefarget kitt, og kan bli noe synlig dersom døren behandles med beis.

For en helt jevn og jevn overflate anbefaler vi å vurdere noen av våre malte dører.

  • Dører med plywood kan enten males eller beises. Uavhengig av behandling er det vel så viktig å vedlikeholde jevnlig.
  • Husk at også hengsler og lås skal vedlikeholdes og ikke bare dørens overflate. Hengsler smøres med syrefritt smørefett ved behov. Pass på at du ikke bruker for mye sånn at det havner fett/olje på selve døren.
  • Boddører kledd med bjørkeplywood skal enten males eller beises umiddelbart etter montering. Vær oppmerksom på at det kan forekomme mindre skjøter og korrigeringer i overflaten. Dersom man ønsker mest mulig jevn overflate, bør døren pusses med sandpapir før den behandles med dekkende maling.