Avhengig av faktorer som produkt, materiale, overflatebehandling, bruksområde mm, har våre dører, karmer og øvrige produkter et variert behov for vedlikehold.

MALTE INNERDØRER

Produktene er malt med maling for innendørs bruk med uv-maling med halvmatt glans, som oppfyller høye krav til dekningsevne og utseende, samt har høy motstandskraft mot de fleste husholdningskjemikalier, fett og løsemidler.

 • Som regel kreves kun rengjøring om ikke skader har oppstått, eller om slitasjen har vært unormal.
 • Fettflekker, skokrem og lignende bearbeides med mildt oppvaskmiddel direkte på en ren og fuktig klut. Sterkere løsningsmidler må ikke anvendes. Umiddelbart etter rengjøring skal overflaten – uansett anvendt metode – alltid tørkes av.
 • Tre er et levende materiale som påvirkes og forandres ved fukt- og temperatursvingninger. Sørg for å ha god oppvarming og ventilasjon i rommet. Fjern flekker før de rekker å tørke inn i overflaten
 • Hengsler smøres med syrefritt smørefett ved behov. Låsen skal som regel ikke smøres.

Utbedring:
Mindre skader utbedres med pensel. Spør i din fargehandel etter produkter beregnet for innendørs møbler.
Større skader krever som regel sparkling og total ommaling. Test at produktet er egnet, først på et mindre parti på for eksempel dørens bakkant, for å forsikre deg om at det tenkte produktet er forenlig med den opprinnelige overflatebehandlingen.
Vær klar over at karm og dørblad kan ha ulik overflatebehandling.
 
Rengjøring:
Bruk vanlige rengjøringsmidler, dog ikke alkaliske, for eksempel vanlig oppvaskmiddel. Bruk ikke midler som kan skrape eller løse opp overflaten. Unngå derfor løsemidler, skurepulver, stålull etc. Fukt overflaten nedenfra og opp, men rengjør ovenfra og ned, ellers er det risiko for att striper oppstår. Tørk så av.
 
Vedlikehold:
Som regel kreves kun rengjøring om ikke skader har oppstått, eller om slitasjen har vært unormal.

FINERTE OG LAKKERTE INNERDØRER

Finerte produkter er overflatebehandlet med uv-basert klarlakk som gir god fyldighet, feste og finish, samt god motstandskraft mot de fleste husholdningskjemikalier.

 •  Som regel kreves kun rengjøring om ikke skader har oppstått, eller om slitasjen har vært unormal.
 • Fettflekker, skokrem og lignende bearbeides med mildt oppvaskmiddel direkte på en ren og fuktig klut. Sterkere løsningsmidler må ikke anvendes. Umiddelbart etter rengjøring skal overflaten – uansett anvendt metode – alltid tørkes av.
 • Tre er et levende materiale som påvirkes og forandres ved fukt- og temperatursvingninger. Sørg for å ha god oppvarming og ventilasjon i rommet. Fjern flekker før de rekker å tørke inn i overflaten.
 • Hengsler smøres med syrefritt smørefett ved behov. Låsen skal som regel ikke smøres.

Utbedring:
Mindre skader utbedres med klarlakk i riktig tone og glans. Større skader krever nedsliping og total omlakkering.
Test anvendeligheten først på et mindre parti, på for eksempel dørens bakkant, for å forsikre deg om at det tenkte produktet er forenelig med den opprinnelige overflatebehandlingen.
Vær klar over at karm og dørblad kan ha ulik overflatebehandling.
 
Rengjøring:
Bruk vanlige rengjøringsmidler, for eksempel vanlig oppvaskmiddel. Dypp en svamp eller klut i vaskevannet og vri godt. Rengjør ovenfra og ned. Tørk av. Bruk ikke for mye vann og ikke middel som kan ripe eller løse opp lakken. Unngå derfor løsemidler, skurepulver, stålull etc.
 
Vedlikehold:
Som regel kreves kun rengjøring om ikke skader har oppstått eller slitasjen har vært unormal. Produkter som anvendes for møbelvedlikehold for eksempel møbelvoks og vokspolish kan benyttes men kreves normalt ikke.

Ubehandlede innerdører

 • Som regel kreves kun rengjøring om ikke skader har oppstått, eller om slitasjen har vært unormal.
 • Fettflekker, skokrem og lignende bearbeides med mildt oppvaskmiddel direkte på en ren og fuktig klut. Sterkere løsningsmidler må ikke anvendes. Umiddelbart etter rengjøring skal overflaten – uansett anvendt metode – alltid tørkes av.
 • Tre er et levende materiale som påvirkes og forandres ved fukt- og temperatursvingninger. Sørg for å ha god oppvarming og ventilasjon i rommet. Fjern flekker før de rekker å tørke inn i overflaten.
 • Om du har kjøpt en ubehandlet dør og så behandler den selv, kan dørbladet slå seg om du kun behandler den ene siden av dørbladet. Dette skjer fordi treet blir mettet på den ene siden og dermed drar seg sammen. Vi anbefaler derfor at begge sider behandles for å unngå at døren slår seg.
 • Hengsler smøres med syrefritt smørefett ved behov. Låsen skal som regel ikke smøres.