Main Media

Fritt åpningsmål – hva er det, hva kreves og hva er forskjellen mellom ulike dørtyper?

Smart

Kjært barn har mange navn, og det vi kaller fritt åpningsmål kanskje du kaller for fritt passasjemål eller lysåpning, eller kanskje noe helt annet.

Hos oss kaller vi det i alle fall åpningsmål, og med det mener vi det målet som blir mellom dørbladet og karmens anslag når døren er åpen i 90 grader, og målet mellom anslagene når døren er åpen i 180 grader.

Hvor stort åpningsmål som kreves er så klart ulikt avhengig av hvor døren er plassert. Det finnes likevel noen generelle krav som man kan gå ut fra når det ikke finnes særskilte krav.

Åpningsmål innerdører for bolig

Innerdører for bolig er alltid 40 mm tykke, noe som innebærer at samme modulstørrelse alltid gir samme frie åpningsmål uansett dørmodell. En boliginnerdør i størrelse 9M har et åpningsmål på 768 mm i 90 grader, og 806 mm i 180 grader. Det innebærer altså at 9M er holder fint på bredden i vanlige boliger.

Åpningsmål massivdører/ytterdører

Massivdører for offentlig miljøer finnes i flere tykkelser, og derfor varierer åpningsmålet i 90 grader avhengig av dørtype. De fleste av våre massivdører er 40 eller 60 mm tykke. En 40 mm tykk dør i 10M har et åpningsmål i 90 grader på 860 mm, og en 60 mm tykk dør 838 mm. Ettersom det generelle kravet til åpningsmål i offentlige miljøer er 800 mm innebærer det at man oftest behøver minst 10M brede dører (bygges det i henhold til TEK 17 må man opp til M10,5 eller M11). Åpningsmålet i 180 grader er det samme som for boliginnerdører, altså for eksempel 906 mm i 10M.

Åpningsmål skyvedører

Med skyvedører er det viktig å være oppmerksom på åpningsmålet i de tilfeller der døren skal kunne låses. Også her angir vi derfor to ulike åpningsmål, et uten lås og et med lås. Det skiller 80 mm mellom de to, hvilket innebærer at man oftest behøver å gå opp en størrelse på bredden når døren skal utstyres med lås.

Åpningsmålet er ulikt for innfelt og utenpåliggende skyvedører. En innfelt skyvedør i 10M har et åpningsmål på 907 mm uten lås og 827 mm med lås. En utenpåliggende skyvedør har åpningsmål 930 mm uten lås og 850 mm med lås.

Her kan man lese om en spesiell type hengsler, som kan være en nødløsning om man har for lite åpningsmål på massivdører. De klarer ikke alle klassinger, så det er dessverre ingen universalløsning.