Main Media

Kan man ha glassåpning i en innvendig entré- eller sikkerhetsdør?

Design Lys Sikkerhet

Entré- og sikkerhetsdører kaller vi de dørene som først og fremst er tenkt brukt som entrédører til leiligheter med trappehus. I framfor alt eldre hus hender det at man vil ha en slik dør med glassåpning.

Innbruddbeskyttelsen på det vi kaller for entré- og sikkerhetsdører reguleres i en europeisk standard som heter EN 1627. I den kalles klassingen for Resistance Class, som forkortes RC. Det finnes seks ulike klasser, RC1-RC6, hvorav dører fra og med RC3 vanligvis kalles for sikkerhetsdører.

Vi kaller dører i RC1 og RC2 for entrédører og dører i RC3 for sikkerhetsdører. RC1 brukes sjelden i dag ved nyproduksjon, men kan være aktuelt ved bytte av dører i områder med lav innbruddrisiko. 

For å svare på spørsmålet i overskriften, så er det enkle svaret nei. Vi kan ikke sette glass i innbruddsikrede dører med tilhørende sertifikat for sikkerhetsklassingen. RC3-dører kan vi rent teknisk ikke sette glass i på grunn av at de inneholder to innvendige stålplater. RC1- og RC2-dører derimot kan vi i praksis lage glassåpninger i, men ettersom det ikke inngår i vårt sertifikat så kan vi da ikke skilte disse dørene med RC-klassingen.

Det man kan gjøre er å velge å kompromisse med kravet til innbruddsikring og sette glass i døren likevel. Ettersom dører i RC1 og RC2 ikke skiller seg konstruksjonsmessig fra vanlige massive tredører er det altså mulig å lage glassåpning i disse dørene. Det som legges til dørene for at de skal bli RC-klassede er bakkantsikringer, ekstra sikker lås, og ved RC2 et såkalt langskilt som forsterkning rundt låsen.

Etter som disse dørene ikke er tenkt med glass, er det ikke noe vi anbefaler. For selv om man får en dør som tilsvarer RC1 eller RC2 ellers, blir glasset en såpass svak del av konstruksjonen at døren ikke kan anses å stå imot innbrudd spesielt bra. Vil man likevel ha en entrédør med glass til en leilighet ved for eksempel renovering av gamle bygg, er det i så fall en god idé å komplettere med gitter innenfor døren.