Main Media

12 punkter å følge for en komplett døroppstilling

Smart

Når man skal lage en døroppstilling er det mye å tenke på. Men glem ikke at man også kan forenkle. Mye informasjon er ikke alltid bedre.

1. Dørtype

Massivdør, entrédør, sikkerhetsdør - angis kun slik. Visse typer massivdører kan man også benevne med navn, f.eks. pendeldør, klemfri dør, klimadør etc.
Boliginnerdører og ytterdører har modellnavn, bruk gjerne dem (om forskjellen på massivdører og massive innerdører kan man lese her).
Skyvedører er det smart å kalle innfelt eller utenpåliggende skyvedør, i kombinasjon med hvilket dørblad det skal være (massivdør eller modellnavn for innerdører til bolig).

2. Eventuelt littera/dørmerking

3. Antall

4. Henging/hengsleside/slagside

5. Størrelse

Angi gjerne modulmål, f.eks. 10×21. Ved spesialmål bør karmyttermål angis, og ved pardør bør man angi hvilken deling det skal være, for eksempel «lik deling» eller 10+3. På gå-dør må slagretning oppgis på ytterdør og massivdør

6. Brannklasse /lydklasse/sikkerhetsklasse

De klassinger som er aktuelle er brannklasse, lydklasse og innbruddklasse. Klassede ytterdører kan man lese om her.

7. Dørbladoverflate

Overflate på dører må alltid angis, fargekode NCS S / RAL, laminatkode eller type finér. Glem ikke å angi dørbladkant (kantlist) ved laminatdør.

8. Glassåpning 

Gjelder kun massivdører da glassåpningen inngår i modellnavnet på innerdører og ytterdører til bolig. Les om glassåpninger for massivdører her.

9. Eventuelt stålbeslag (gjelder kun massivdører)

10. Karm

10.1 Karmdybde

Her kan man velge å angi enten veggtykkelse i kombinasjon med en tekst om at samtlige karmdybder skal følge veggtykkelsen - alternativt angir man karmdybde for hver enkelt dør eller en generell karmdybde som skal gjelde samtlige dører. Vår standard karmdybde er 93 mm med not for utforing.

10.2 Karmtype

Angi trekarm, stålkarm, aluminiumkarm eller minikarm. Les mer om karmer her. Til utenpåliggende skyvedører må man foreskrive kornisch og eventuelt åpningskarm. For innfelt skyvedør angir man skyvedørskarm for ønsket veggtykkelse. 

10.3 Overflate. Mulige overflater avhenger av karmtype. 

10.4 Eventuell stålbeskyttelse (stålbeslått karm, sparkeplate etc)

11. Terskel

Dette er et viktig punkt, spesielt for massivdører. Les mer om terskler.

12. Lås og beslag

Det er ulikt hvordan man velger å angi lås og beslag, men uansett hvordan man gjør det er det viktig at det er med. Gjør det som passer best i hvert enkelt prosjekt. Er det ganske enkel beslagning kan man med fordel inkludere det i døroppstillingen. Ved mer avanserte beslagskombinasjoner kan det være en god idé å lage en separat beslagsliste. Det gjøres ofte av beslagskonsulent på prosjektet.

Huker man av alle disse punktene i en døroppstilling kan man være sikker på at man har fått med den viktigste informasjonen. Noen ganger er det kanskje bedre å ha med flere punkter, som for eksempel ved speilpåliming eller ventilert overstykke. Men for de aller fleste prosjekter er disse punktene alt som behøves. 

Det finnes visse punkter som ofte er med i døroppstillinger som ikke er nødvendige, men det gjør heller ikke noe om de er med.

Klasseinndeling

Innvendige tredører deles inn i ulike klasser i henhold til standarden SS 81 73 03. Innerdører for bolig har klasse C og massivdører klasse E. Dette er ikke feil å ha med i sin døroppstilling, men det er en opplysning som egentlig er selvsagt i og med at man angir dørtype (se punkt 1 over). Dessuten er det ikke noe man kan påvirke. 

Materiale i karmen

Vi tilpasser materialet i karmen etter hvilken overflate karmen skal ha, så man kan alltid stole på at det blir det som passer best. Dette trenger man ikke angi.

Standardtekster

Mange døroppstillinger vi får inn har mange standardtekster som refererer til ulike (ofte utgåtte) standarder, og også andre generelle forskrifter, som ikke har noen direkte relevans for den aktuelle døroppstillingen. Se gjerne gjennom tekster som kanskje ligger i gamle maler. Er de nødvendige? Jo mer man kan forenkle en døroppstilling, desto bedre for alle som er involvert gjennom hele prosessen.