Main Media

Kontrastmerking i offentlige miljøer

Design Smart

Kontrastmerking som fungerer bra for både personer med synshemming og personer med kognitive funksjonshemninger er ikke alltid en lett oppgave. Men det er krav til universell utforming i offentlige miljøer, og derfor skal man ta hensyn til dette ved planleggingen av bygget.

Kontrastmerking gjøres for å lette orientering, spesielt i offentlige miljøer. Det er to forskjellige varianter av kontrastmerking: 

  • Å gjøre det lettere for personer med nedsatt syn å orientere seg på en god og trygg måte.
  • At personer med kognitive funksjonshemninger lettere kan lese miljøet og finne frem.

Den vanskeligste av disse to, er kontrastmerking for å gjøre det lettere for personer med nedsatt syn. Der er luminanskontrast helt avgjørende. Luminanskontrast måles ved hjelp av NCS - Natural Colour System - fra 0 til 1 i gråtoner. I henhold til TEK17 skal luminanskontrasten være 0,40. Så hvis luminansen for eksempel er 0,20 på en dør og 0,60 på omliggende vegger, er det en god luminanskontrast. Det er enklest å måle luminansen på et materiale eller en farge ved å bruke en lysmåler.

Les også SINTEF sin nye anvisning i Byggforskserien om prosjektering av luminanskontrast.

Dører er et av områdene der god luminanskontrast er viktig. Dette gjelder spesielt i offentlige miljøer, og spesielt visse typer dører. Dørene som vanligvis er nevnt i denne sammenhengen er entrédører, toalettdører og dører i og til rømningsveier.

For at en dør skal være tydelig merket, kan du enten la karm og lister stå i kontrast til både vegg og dørblad, eller så kan dørbladet ha en kontrastfarge til vegg og karm/lister. Det er også mulig å la både dør, karm og lister ha samme farge med minst 0,40 i luminanskontrast mot omkringliggende vegg.

Videre du må ta hensyn til merking av dører med store glassåpninger og glasspartier uten midtstolper. Disse må ha med kontrastmerking i både sitte- og ståhøyde (0,9 m og 1,5 m over bakken - les mer om dette i TEK17). Vanligvis ser vi ganske diskrete markeringer, noe som fungerer bra hvis omgivelsene har mørkere farger. Men husk at en lys kontrastmerking på glass kan være vanskelig å oppfatte for en person med synshemming, hvis miljøet bak ikke har tilstrekkelig kontrast.

Noe som ofte er vanskelig for synshemmede å se, er hvor dørhåndtaket er plassert. Du kan løse dette på to forskjellige måter. Enten med en tydelig markering på døren, som kan være både dyrt og komplekst, eller med et skilt i god luminanskontrast plassert på veggen ved siden av døren der håndtaket er plassert.

For å dekke behovene til mennesker med kognitive funksjonshemninger, kan det også være bra å fargelegge basert på en lettforståelig logikk. For eksempel kan du velge å merke toaletter med en farge og klasserom med en annen.