Main Media

Hva er forskjellen på massivdører og massive innerdører?

Design Smart

Hvis man ikke er vant med å beskrive dører kan det være vansklig å vite hvilken dør man skal bruke til hvilket miljø. Det er dog vikitg at man f.eks ikke beskriver en massiv innerdør til et offentlig miljø da massive innerdører ikke tåler den type slitasje som oppstår på f.eks skoler.

Massivdører

Massivdører er det vi kaller de massive dørene som hører til under vårt prosjektsortiment. Det er dører som først og fremst brukes i offentlige miljø som skoler, sykehus, barnehager ol. Disse dørene har ingen modellnavn, men kalles for massivdører og defineres ut i fra ulike egenskaper. 

Massivdører kan du lese mer om i Mål & Fakta.  

Massive innerdører

Massive innerdører har det man kaller for et lett beslag. Det vil si at de har hengsler av typen snap-in og en enkel låskasse. Disse dørene brukes først og fremst til boliger og er ikke tiltenkt miljø med høy slitasje, men kan med fordel brukes inn til f.eks badet på hotell. 

De massive innerdørene er oppdelt i fire ulike dørtyper, glatte massive innerdører, massive formpressede innerdører, fyllingsdører og SUPERIOR Collection