Main Media

4 spørsmål du bør stille deg før du foreskriver entrédører til boliger

Smart

Før du foreskriver en entrédør til en bolig finnes det en hel del å ta hensyn til. Dette er områder som påvirker valgmulighetene, og du bør derfor begynne med å besvare disse spørsmålene.

Er det en utvendig eller innvendig dør? (Fasade, svalgang eller trappehus?)

Det finnes ulike typer av entrédører til boliger avhengig av hvilken type av bolig det er og hvor døren sitter. Til villaer og leiligheter med inngang fra en svalgang benyttes ytterdører, og til leiligheter i trappehus benytter man entré- og sikkerhetsdører. Det finnes flere store forskjeller mellom disse dørtypene, der den største er at ytterdører tåler utendørsklima mens entré- og sikkerhetsdører ikke gjør det.

Våre innvendige entrédører er beregnet for bruk mellom leilighet og oppvarmet trapperom. Temperaturforskjell mellom innside og ytterside dør bør ikke overstige 10 grader.

Ved større temperaturforskjeller anbefales vår spesielle klimadør som tilfredsstiller kravene i NS 3151 klasse 2 (tåler ca 20 grader temperaturforskjell).

Finnes det noen krav til klassinger?

Til villaer er det uvanlig med krav til klassinger mens leilighetsentrédører vanligvis har flere ulike klassinger. De klassinger som er aktuelle er brannklassing, lydklassing og innbruddklassing. Før man foreskriver en entrédør til en bolig er det viktig at man vet hvilke klassinger døren skal ha, da det kan påvirke hvilke valgmuligheter som finnes gjeldende, for eksempel glassåpninger og karmtyper.

Hvilke krav til tilgjengelighet gjelder?

Å ta hensyn til gjeldende tilgjengelighetskrav er selvfølgelig svært viktig. Vanligst er et krav til 800 mm (860 mm ved 90 grader i TEK 17 og da må man opp til M10,5 eller M11) fritt åpningsmål, men er man usikker er det viktig å sjekke opp dette i en tidlig fase. Ellers risikerer man å støte på problemer om man oppdager at det blir for lite åpningsmål når man har kommet så langt i prosjektet at det ikke lenger er mulig å tegne inn en større dør.

Hvordan skal døren se ut?

Når man har svart på alle spørsmålene over er det tilslutt tid for å vurdere hvordan døren skal se ut. Svarene på spørsmålene påvirker i ulik grad hvilke valgmuligheter man har gjeldende dørens design. Dette kan man lese mer om her.