A og B mål er benevnelsen på de mål som påvirker hvilke låstillbehør du skal velge (skruer, sylinder-/knappforlenger, sylinderringer etc.).

A-målet er dørbladets tykkelse og B-målet er avstanden mellom dørbladets utside og låsfallens sentrum.

A- og b-mål

Dørtype

A-mål

B-mål

Innerdør

40 mm

20 mm

Innerdør klasset

59 mm

40 mm

Ytterdør

60 mm

23 mm

Ytterdør finért

63-66 mm

23 mm

Boddør malt

60 mm

23 mm

Boddør 18 grader

51 mm

28 mm

Boddør 10 grader

47 mm

28 mm