18 graders boddører er beregnet for områder der det er begrenset oppvarming, og innetemperaturen blir maks 18 grader.

10 graders boddører er beregnet for områder der det er ingen eller liten forskjell på temperatur ute og inne, og bør kun brukes der det ikke er oppvarming.

Merk at ikke alle modeller kan fås i alle mål. Mer info om mål, lysåpning etc i Mål og Fakta.

18 graders boddører

Modul

Dørbladmål

Karmyttermål

8 x 19

722 x 1814

788 x 1878

8 x 20

722 x 1914

788 x 1978

9 x 19

822 x 1814

888 x 1878

9 x 20

822 x 1914

888 x 1978

9 x 21

822 x 2014

888 x 2078

10 x 19

922 x 1814

988 x 1878

10 x 20

922 x 1914

988 x 1978

10 x 21

922 x 2014

988 x 2078

10 graders boddører

Modul

Dørbladmål

Karmyttermål

8 x 18

722 x 1714

788 x 1778

8 x 19

722 x 1814

788 x 1878

8 x 20

722 x 1914

788 x 1978

8 x 21

722 x 2014

788 x 2078

9 x 19

822 x 1814

888 x 1878

9 x 20

822 x 1914

888 x 1978

9 x 21

822 x 2014

888 x 2078

10 x 20

922 x 1914

988 x 1978

10 x 21

822 x 2014

988 x 2078